Ústavní a Nejvyšší soud ČR/Nejvyšší státní zástupce - Naléhavé/ Radě ČT a ČT

Datum: 12. března 2016      
                          
Předmět: Naléhavé

 
Komu: podani@usoud.cz, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.czčísla jednací 6 Tdo 323/2016  a č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015

Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů

Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 a důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016 ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze a nešetřícím orgánem je VSZ Praha, KSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).
Žádáme, aby Nejvyšší a Ústavní soud ČR vydali předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!
Nejvyšší a vrchní státní zástupce odmítá nechat řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí opětovně dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004) 

·         NSZ (ne) šetřeno dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy - viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/

·         VSZ Olomouc nešetřeno  pod č.j. 1 VZN 764/2015, důkazy rovněž doloženy v podání ze dne 11.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

 
Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá rovněž řádně šetřit - viz rozhodnutí
·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28
·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8
·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 
·         9.3.2016 č.j. 1  KZN 1921/2016 – 8
OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)
·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)
·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)
·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)
·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)
·         7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík)
KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)
·         9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10
·         OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8) 
Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte

Dne 11. 3. 2016 
Art Language Factory,o.s.
IČO: 227 24 303
Josef Pospíšil, McA, jednatel
Přichystalova 180/14
779 00  OLOMOUC

Nejvyšší soud

 

Věc: Naléhavé

Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d

Běžné číslo: 2745/2016

Dne: 12. 03. 2016

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14


 Vaše podání ve věci "Naléhavé." s evidenčním číslem 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d a s běžným číslem 2745/2016, doručené dne 12.03.2016 v 00:06:13 a ověřené dne 13.03.2016 v 04:03:34, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016" a ke zpracování dne 14.03.2016 v 08:28:28.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů: 14


Nejvyšší státní zastupitelství 

 

Věc: Naléhavé

Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb

Běžné číslo: 3564/2016

Dne: 12. 03. 2016

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14


Vrchní státní zastupitelství v Olomouci


Vaše podání ve věci "Fwd: Naléhavé." s evidenčním číslem 4283d053-ffa8-416c-aeed-f44d3c687c41 a s běžným číslem 1569/2016 bylo doručeno dne 12.03.2016 11:28:18.Bylo podáno elektronicky e-mailem.Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14
 
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.