Ministr spravedlnosti ČR/ Vrchní státní zástupce VSZO/Ministr vnitra ČR/Rada ČT a ČT a ČTKO/ Poslanec Martin NovotnýDatum: 12. března 2016                                                                 
Předmět: Naléhavé
Komu: podatelna podatelna@vsz.olc.justice.cz, posta@msp.justice.cz, ood@msp.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, info@konopijelek.cz, olomouc@ctk.cz, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, novotnym@psp.cz


Ministr spravedlnosti ČR/ Vrchní státní zástupce VSZO/Ministr vnitra ČR/Rada ČT a ČT a ČTKO/ Poslanec Martin Novotný

Č.j. MSP-136/2016-OJD-DP/ č.j. 1 VZN 764/2015/č.j. MV-106071-1/KM- 2015

Věc: Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů nešetřených a zakazovaných šetřit od roku 2009 do níže uvedeného data a zahájení kárného/trestního řízení s označenými soudci a státními zástupci, kteří spáchali trestné činy dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a stížnost na nekonání Policie ČR

Důkazy:

1.    MSp odbor dohledu: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz důkazy http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/

2.    NSZ Brno: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí NSZ dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy - viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ Důkazy rovněž doloženy VSZ Olomouc v podání ze dne 10.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
3. Policejní prezidium. Opětovně nešetřeno, naposledy dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/

Vážení pánové ministři, vážený pane vrchní státní zástupce

Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 a důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016 ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze a nešetřícím orgánem je MSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).
Žádáme vydat předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!
Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004)
·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28
·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8
·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 
·         9.3.2016 č.j. 1  KZN 1921/2016 – 8
OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)
·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)
·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)
·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)
·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)
·         7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík)
KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)
·         9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10
·         OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8)  

Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte
Dne 12. 3. 2016 

Art Language Factory,o.s., IČO: 227 24 303, Josef Pospíšil, McA, jednatel
Přichystalova 180/14, 779 00  OLOMOUC


Ministerstvo spravedlnosti
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 04c730d7-a0bc-450c-b715-90fdf5f7a35f
Běžné číslo: 13605/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší soud

Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d
Běžné číslo: 2745/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší státní zastupitelství
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb
Běžné číslo: 3564/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14