MZ ČR v rozhodnutí ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA potvrdilo tvrzení soudních znalců, judikatury, mezinárodních úmluv a stanovisek členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), že 1) Konopí není prekurzor, že 2) Nařízení ES o prekurzorech nebylo a právně ani nemohlo být implementováno do zákona o návykových látkách a že 3) zákon o návykových látkách a zákon o léčivech podléhají oznamovací povinnosti při svých novelizacích ve věci výroby konopí a musí být oznámeny (notifikovány u Evropské komise, což se nikdy nestalo)

Předběžné otázky zakazované opakovaně v rozporu s mezinárodními závazky Nejvyšším, Ústavním a Evropským soudem podat členy výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Soudnímu  dvoru EU v Luxemburku najdete v příloze dalšího  aktivního (míněno k 21.3.2016) dovolání vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka ZDE (Pozn: dne 21.8.2008 byl právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum Konopí je lék zveřejněn na www.konopijelek.cz)