Ministr spravedlnostiCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministr spravedlnosti

Věc: Stížnost na průtahy šetření porušení zákona KSZ Brno, VSZ Olomouc a NSZ Brno
Dne 10. 12. 2015 jsme doložili, že KSZ Brno v rozhodnutí č. SIN 40/2015 a SIN 42/2015 vydává vědomě nepravdivé informace, a totiž, že spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců doložené i soudním znalcem, viz http://vlada-cr.blogspot.com/ projednal kdy soud, natož nejvyšší soud. KSZ Brno totiž opětovně odmítlo trestní podnět šetřit s odkazem na údajné vyřešení věci NS, na žádost o informaci, kdy tyto zločiny NS projednal, nepravdivě uvedlo, že byly předmětem rozhodnutí č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015. Stížnost na vydávání nepravdivých informací odmítlo jako nedůvodné VSZ Olomouc dne  21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 a NSZ Brno ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016. Viz níže.
Na žádost o informaci, pod jakým č.j. je věc šetřena jsme rovněž nedostali odpověď .
Proti tomuto jednání porušujícímu trestní i správní řád podáváme stížnost
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Důkazy níže
Od: Vladimír Dopita
Datum: 21. února 2016 9:20
Předmět: Žádost o informace ministerstvo spravedlnosti - odbor dohledu
Komu: posta@msp.justice.cz
Kopie: info@konopijelek.cz

Dobrý den
Společnost Cannabis is The Cure, z.s. podala dle http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ dne 10. 12. 2015 níže uvedenou stížnost na porušení zákona a tu pak dne  20. 2.2016 stěžovala pro průtahy, viz níže  Sdělte prosím, pod jakým číslem jednacím je uvedená stížnost ze dne 10.12.2015 šetřena a v jaké fázi se šetření nachází.
Děkuji
Dne 21. 2. 2016

Vladimír Dopita, 14. 1. 1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Příloha
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministr spravedlnosti

Věc: Stížnost na průtahy šetření odvolání a žádosti ze dne 10. 12. 2015 na prošetření zcela a zjevně vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 40/2015 a č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
 
Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí KSZ Brno (a následně VSZ Olomouc ze dne  21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 a NSZ Brno ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016)) vydaná rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící v rozhodnutích KSZ, VSZ a NSZ, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací ústavní stížnosti  na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená vědomě mylná usnesení NS, že konopí je prekurzor a další nepravdy justice. Odkažme na stížnost ministrovi spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 s razítkem podatelny na  http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/
 
Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 

 Dne 20. 2. 2016             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha 

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo spravedlnosti

Věc: Odvolání a žádost o prošetření vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí vydané rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací první a pátá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 664/12 a č.j. II. ÚS 3196/15 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená usnesení NS. Uvedená usnesení NS najdeme na http://www.nsoud.cz/  Dodejme, že na http://dukazy.blogspot.com/ najdeme rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, v němž je doloženo, že OSZ Olomouc stejně jako (stěžovaná) Policie ČR v Olomouci dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli zločinů v Prostějově. Stejně jako GIBS však OSZ Olomouc nenařídilo policii podnět prošetřit.

Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 

Dne 10. 12. 2015             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady