Evropska komise

Stížnost na porušení práva společenství (zde) 

5. dodatek - říjen 2012



Věc: Doplnění k CHAP (2012) 00282

Ke Stížnosti CHAP (2012) 00282 podávám důležitý důkaz, že ČR od vstupu do EU a první novelizaci  zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále jen „ZoNL“) zákonem č.362/2004 Sb., (20. května 2004) nenotifikovala ZoNL dle povinnosti směrnice 98/34/ ES.
Důkaz: Ministerstvo zdravotnictví ČR notifikovalo u Evropské komise „ZoNL“  dle povinnosti směrnice 98/34 ES  dne 21.května 2012 prostřednictvím notifikace č. 2012/329/CZ. Žádám Vás tedy o vyjádření, zda tímto jednáním porušila či neporušila ČR právo Společenství.  
Současně žádám v dané věci Evropskou komisi o vyjádření i k trestnímu zákoníku, který v § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. uvádí odkaz na vládní nařízení č. 455/2009 Sb a od 5.1.2012 nařízení vlády č. 3/2012 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. Toto je dle názoru stěžovatele další porušení práva Společenství, neboť ani tento technický předpis nebyl notifikován dle povinnosti směrnice 98/34 ES.

Žádám Vás laskavě o vyjádření, kdy očekáváte rozhodnutí Evropské komise k CHAP (2012) 00282. Domnívám se, že jsem Vám zaslal již dost důkazů, že ČR zcela v rozporu s právy EU ignorovala
a) Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 ve věci zajištění povinnosti pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních fondů, pokud byly do takového projektu vloženy investice nebo byly vytvořeny pracovní místa, což se projektem bezbariérové školy "Ateliér ALF" popsaným v podané stížnosti 15.ledna 2012 stalo a byla nám způsobena nemalá škoda, protože jsme veřejnou službu zaměstnanosti (rekvalifikační kurzy), které byly nástrojem udržitelnosti školy, hradili ze svého rozpočtu a stát nás "hodil přes palubu" a banka nás zažalovala!
b) Povinnost členské země notifikovat zákony s povahou technických předpisů dle povinnosti směrnice 98/34 ES, což se od 20.května 2004  do 21.května 2012 (notifikace č. 2012/329/CZ) týkalo zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a od 1.1.2010 zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, když ani k tomu vztažné nařízení vlády č. 455/2009 Sb a č. 3/2012 Sb. nebyly notifikovány dle povinnosti směrnice 98/34 ES. Přestože je po vstupu ČR do EU v roce 2004 povoleno pěstovat a zpracovávat konopí k účelům pokusnickým z plochy do 100m2 na občana a není žádáno žádné povolení (viz § 29 a §  5,odst 5 ZoNL), police žádá od občanů doložit povolení a měří THC v konopí v naprostém rozporu s evropskou zemědělskou metodikou max. do 10 dne do odkvětu, čímž uměle navyšuje obsah THC a může pak každého občana kriminalizovat. Tímto jednáním jsou občanům působeny bez přehánění zločiny proti lidskosti, a to za situace, kdy je daný zákon nenotifikován dle povinnosti směrnice 98/34 ES.

Děkuji Vám za Váš zájem a vyjádření

30.října 2012

Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Tylova 2, CZ 779 00 Olomouc, Česká republika