Ministr zdravotnictví se usnesl, že rozhodnutí o pěstování konopí prodlouží do března 2012

12 let žádám MZ ČR o vydání rozhodnutí o povolení k pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC k vědeckovýzkumným účelům.
Žádost z 13.června 2011, kterou jsem opakovaně urgoval, ministr zdravotnictví prodloužil tímto níže uvedeným usnesením do března 2012. 
Bude velmi zajímavé sledovat, jak se MZ ČR vypořádá z mimolegislativní žádostí o vydání osvědčení o odborné kvalifikaci dle paragrafu 5, odstavec 5 zákona o návykových látkách, který umoňuje občanům získávat a zpracovávat rostliny konopí k účelům pokusnickým bez povolení, ale policie, státní zastupitelství a soudy toho nedbají.