Krajský soud Brno odpovídá, proč porušil zákon


Na dotaz ohledně policejního měření THC v rostlině konopí v rozporu s Nařízením vlády 455/2009 Sb., Krajský soud v  Brně odpověděl následovně.Česká republika  - Krajský soud v Brně
* Rooseveltova 16, 601 95  Brno, ( 546 511 111, fax 546 513 362,
Naše značka: Si 65/2012                                                                V Brně dne 20.2.2012


Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Tylova 2
779 00 Olomouc

Vážený pane,
Krajský soud v Brně obržel prostřednictvím elektronické pošty dne 11.2.2012 Vaše podání, datované dnem 10.2.2012, a posléze poštou dne 14.2.2012 podání stejného znění, které má náležitosti žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Váš dotaz směřuje do odvolacího řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 3To 25/2011, ve kterém jste figuroval jako obžalovaný. Konkrétně požadujete zaslání informace, z jakého právního dokumentu zdejší soud vycházel při schválení policejního měření THC v rostlině konopí.
K Vašemu podání sděluji, že metoda kvantitativní analýzy konopí, tj. stanovení množství D-9-THC, používaná u Policie ČR, vychází z doporučené metodiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu „UNODC – Recommended methods for testing cannabis – Manual for use by national narcotics laboratories ST/NAR/8“. Manuál je veřejně dostupný na adrese:http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html
Jedná se tedy o celosvětově používanou, standardizovanou a validovanou metodu.  Na znaleckých pracovištích Policie ČR je dále přijat a udržován systém kontroly a řízení kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 17025:2005.

S pozdravem


                                                                   Mgr. Miroslava Sedláčková
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně

----------------------------------------------------------------------------------

Odpověď krajskému soudu

Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 21. února 2012 14:53
Předmět: Re: naše značka: Si 65/2012
Komu: RSpeldova@ksoud.brn.justice.cz


Dobrý den

Děkuji za Vaši odpověď a sděluji Vám, co byste měli jakou soudci znát a vědět, že jakási policejní metodika nemůže být nadřízena zákonu, který jasně stanoví, že se množství THC měří z celého množství rostliny, od roku 2012 pak z listí, okvětí a květu a Vaše jednání by mohlo být posuzováno jako trestný čin.
Pokud potřebujete dovzdělat, pak zde máte celé znení Nařízení vlády http://www.konopijelek.blogspot.com/2012/02/narizeni-vlady-k-mereni-ucinnych-latek.html

--

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech.