Dotaz soudům k měření THC v rostlině konopí


Třetí nezákonná sklizeň, 2011
Okresní soud Prostějov, Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov, posta@osoud.pro.justice.cz
Krajský soud Brno, Rooseveltova 16, 601 95  Brno, podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Nejvyšší soud Brno, Burešova 20, 657 37 Brno, podatelna@nsoud.cz

Věc: žádost dle 106/1999 Sb. k 2 T 104/2010 (OS Prostějov), To 25/2011 (KS Brno) a  8 Tdo 1231 /2011-55

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na váš soud s dotazem k výše uvedenému trestnímu spisu šetřenému vašim soudem a dotazuji se, z jakého konkrétního právního dokumentu jste vycházeli při schválení policejního měření THC v rostlině konopí ze zabaveného cca 310 kg léčivého konopí z ospělovské výzkumnické farmy, které se přes opakované písemné protesty členů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. zredukovalo v prostějovských policejních skladech do roku 2010 na 25 kg určených k propadnutí státu, když již v roce soudního procesu v roce 2010 půl roku platilo Nařízení vlády číslo 455/2009 Sb., které stanoví v příloze 1, písm. A., odst. 1, že nepovolené je pěstování rostlin Cannabis (konopí), které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny. Rostliny však byly odsekány cca 15 – 20 cm nad kořenem a celkové množství znehodnoceného konopí se záhadně zredukovalo na pravděpodobné celkové množství čistého množství THC v zabavených květech samičích rostlin konopí, pokud nemáme spekulovat, že se policistům léčivé konopí z Ospělova jaksi vypařilo, nebo ho rozprodali atd.
Pokud byste namítali, že dotaz nesplňuje žádost dle 106/1999 Sb.a jde o dotaz na právní názor, sděluji, že nepředpokládám, že jste se řídili pouze domněnkami, ale konkrétními ustanoveními zákonů včetně toho, že každá právní úprava zlepšující právní postavení dle nové právní úpravy je vždy činěna ve prospěch občana, tedy v daném případě odsouzeného Dušana  Dvořáka.
Protože vašemu jednáním vůbec nerozumím a nevím, o jaký právní dokument jste se opírali z hlediska měření THC v rostlinách konopí zabavených v Ospělově v roce 2009, děkuji vám předem za váš zájem a čas, který jste mému dotazu věnovali.

V Olomouci dne 10. února 2012

S pozdravem                                                  Mgr. Dušan Dvořák


Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc

Zasláno poštou a rovněž emailem:

Datum: 11. února 2012 1:20
Předmět: žádost dle 106/1999 Sb. k 8 Tdo 1231 /2011-55
Komu: podatelna@nsoud.cz


Datum: 11. února 2012 1:18
Předmět: žádost dle 106/1999 Sb. k To 25/2011 (KS Brno)
Komu: podatelna@ksoud.brn.justice.cz


Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 11. února 2012 1:17
Předmět: žádost dle 106/1999 Sb. k 2 T 104/2010 (OS Prostějov)
Komu: posta@osoud.pro.justice.cz
Kopie: dusandvorak@seznam.cz