Okresnímu soudu a státnímu zastupitelství v Prostějově

Předmět: Podání k Mezinárodnímu dni romského jazyka dne 5.11.2016, svátek má Miriam. Blahopřeji!
Komu: podatelna@osoud.pro.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>, podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna <podatelna@msz.brn.justice.cz>, podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kopie: advokati@konopijelek.cz, olomouc@ctk.cz, olomoucky@denik.cz

Okresnímu soudu a státnímu zastupitelství v Prostějově  

Na vědomí MS, KS a MSZ a KSZ v Brně, VSZ v Praze a Olomouci do spisů k aktivním soudním, trestním, správním a civilním řízením žadatele

Žadatel a účastník řízení: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962  v Olomouci, trvale 798 55 Ospělov, předseda Cannabis is The Cure,z.s. , Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Věc: žádost o informace k justičně exekutivní korupci, kartelu a organizovanému zločinu státních zástupců a soudců OSZ a OS Prostějov dle zákona č. 106/1999 Sb. krytých dosud úspěšně níže a výše uvedenými spolupachateli při páchání zločinů dle §§ 441 a 149, odst. 4 trestního zákoníku od roku 2010 zcela vědomě a plánovaně (Černík, Otrubová) 


K žádosti: Od OSZ a OS v Prostějově jsem 5.11.2016 obdržel informaci (viz níže), že některá ze čtyř příloh dokazující organizovaný zločin na OSZ a OS Prostějov v mém podání ze dne 4.11.2016 nebyla podatelnami OSZ a OS Prostějov přijata. konkrétně byly uvedeny přílohy image002.png, image001.png.

Věc - žádost: Protože jsem žádné přílohy image002.png, image001.png. v příloze podání ze dne 4.11.2016 nezaslal, sdělte laskavě, které přílohy z mého podání dne 4.11.2016 splňovaly a které přílohy nesplňovaly náležitosti pro přijetí podatelnou OSZ a OS Prostějov. Sdělte, zda můžete tuto dnešní žádost a žádost ze dne 4.11.2016 se všemi právně přípustnými přílohami vložit u OS a OSZ Prostějov do všech spisů ke všem  mým trestním řízením, snaze o kriminalizaci a psychiatrizaci a kriminálním konfiskacím ospělovské výzkumnické farmy v letech 2009 - 2016 při vědomí výroku soudního znalce, že níže a výše označení páchají zločiny již v roce 2011 (2009 - 2016 lze organizovaný zločin vymezit těmito podezřelými pachateli a spolupachateli na OS a OSZ Prostějov: Černík, Otrubová, Kezniklová, Váňa, Pluskalová, Vrchová, Bártlíková)!

Děkuji

příloha viz níže 

Dušan Dvořák, v.r. 

Přílohy opraveny o některé z věcných chyb, např. trestní řízení za porušení § 283 t.z. dle pokynů OS a OSZ Prostějov trvá 8, nikoliv 6 let

Okresní soud v Prostějově
Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 5. listopadu 2016 16:28
Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem 35662/2016
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Vaše podání ve věci "Fwd: Fwd: žádost o informace a zaslání posudku znaleckého ústavu pro řízení u OS Olomouc k ochranné léčbě Dušana Dvořáka nar. 12.1: 1962 v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016" s evidenčním číslem d72a4e88-0955-49c7-81c2-27507ae9bf45 a s běžným číslem 35662/2016 bylo doručeno dne 04.11.2016 12:20:02. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 4. Vaše podání obsahuje nepovolené formáty dokumentů (příloh), proto se k nim nepřihlíží a jsou považovány za nedodané. Dokumenty je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu, a to prostřednictvím datové schránky nebo emailu s uvedením běžného nebo evidenčního čísla podání. Bližší informace o povolených formátech dokumentů naleznete na internetových stránkách příslušné organizace. Jedná se o dokument(y): image002.png, image001.png.

Okresní soud v Prostějově


Předmět: žádost o informace a zaslání posudku znaleckého ústavu pro řízení u OS Olomouc k ochranné léčbě Dušana Dvořáka nar. 12.1: 1962 v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016


Komu: Podatelna Böhmen und Groß Cannabis Mähren <podani@usoud.cz>,  Mudr.prikrylova@seznam.czskrivanek@g-centrum.czak.pavlu@iol.czmgr.pavel.andrle@gmail.comJiri.Svarc@bohnice.czak.popelka@seznam.czPeter.Ondra@fnol.czhorak@akolomouc.czadvokati@konopijelek.cz, icernik@osz.pro.justice.cziotrubova@osoud.pro.justice.czpvrtel@osoud.pro.justice.cznkezniklova@osz.pro.justice.czPodatelny hanácké gubernie protektorátu Böhmen und Groß Cannabis Mähren podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@osoud.pro.justice.cz,

Kopie: Rodina Dvořákových <rodinadvorakovych@gmail.com>


Naléhavé
Ústavní soud sp zn IV. ÚS 3238/16
Státem organizovaný zločin dle §§ 401 a 149 TZ
OS a OSZ Prostějov( ZT 316/2016-20), 
MSp ČR, KSZ Brno, VSZ Olomouc až po 
NS a NSZ v Brně (6 NZN 1303/2016-14)
V příloze vám ke krásnému dni zasílám

čerstvý znalecký posudek na mou osobu od MUDr. Jiřího Švarce pro Policii ČR k další obžalobě st. zástupce Černíka z OSZ Prostějov za konfiskaci Ospělova 2014 a 2015 (sloučeno, advokát JUDr.Ivo Pavlů) dokazující, že žádnou ochrannou léčbu nepotřebuji a prosím brát jako vážnou argumentaci pro 8 let trvající trestní řízení a celkem 10x obvinění za výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a odmítání justice a exekutivy zabývat se zásadními právními otázkami a důkazy svědčící o hrubém, porušení úmluv, ústavy, zákonů, judikatury a všech základních aspektů trestního práva a základů právního státu, viz rozhodnutí soudruha předsedy ÚV KSČ NS ČR prof. RSDr. Josefa Prekurzora Šámala  ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ k neexistenci právní normy na zjištění obsahu THC v konopí (od povolení pěstování konopí do 100m2 bez hlášení od 1.7.2004 bez licence dle § 29 ZoNL bez notifikace Komisi) a neexistenci určení vzorku k měření a absenci judikatury v této věci při doložení zcela odlišných metod měření policie na území ČR a tedy v trestnosti se zcela jinými výsledky obsahu THC v konopí a porušené zásadě vždy ve prospěch obviněného a zákonnosti trestu a ignorování judikatury netrestnosti dle §§ 28 (krajní nouze) a § 31, odst,. 1 (přípustné riziko) 

Hezký den a víkend všem i dosavadním milovníkům prekurzorů na nejvyšším a ústavním soudu

Je 12.15 hod., doufám, že se polepšíte

Srdečně 
Dušan Dvořák 

-------------------------------------------------------

Vážený pane znalče Švarci

Velice laskavě Vás žádám sdělit mým advokátům v kopii a paní doktorce Přikrylové rovněž v kopii, že jste mne před časem  informoval, že (komplexní)  posudek znaleckého ústavu PN Bohnice na mé jednání a mou právní způsobilost v letech 2008-2016, což Okresní soud v Olomouci zadal k šetření, byl vypraven 12.9.2016 a Vy jste svůj posudek dokazující mou právní způsobilost a nepotřebu ochranné léčby vypravil Policii Prostějov dne 9.9.2016 a zatímco Váš posudek dorazil do  Prostějova a jsem u OSZ a OS Prostějov opětovně obžalován a obviněn za nedovolenou výrobu Dronabinolu (THC), ač laboratoře k separaci látek v konopí nevlastním, znalecký posudek PN Bohnice k OS Olomouc stále nedorazil a soudce Bednář jej již 3x urgoval! Viz níže dnešní sdělení pana advokáta. 

Viz posudek znaleckého ústavu PF UP z loňska, že konopí není prekurzor, což justiční mafiáni ignorují a lžou jak když tiskne, aby mi nedali za pravdu a věc výroby konopných léčiv k terapii a výzkumu řešil Soudní dvůr v Lucemburku  http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ 

Velice laskavě  žádám pana znalce Švarce nebo pana advokáta Pavlů, aby nám všem včetně paní doktorky Přikrylové zaslal posudek pana znalce Švarce pro policii z 28.8.2016, neboť mi byl zcizen policií kromě úrody a produktů také NTB  a velice laskavě žádám advokáty najít způsob  sloučení všech kauz u OS a OSZ Prostějov za obvinění dle 283 TZ a vyloučení těchto státních orgánů z řízení. V příloze posílám důkazy, že předseda KS Brno opět odmítá zahájit kárné řízení s prekurzorovými podvodníky a pachateli organizovaného zločinu, nejvyšší státní zastupitelství poprvé za šest let zahájilo řízení ze závazným pokynem k vyšetření a důkaz klíčový, že policie neví, jak jinak než v souladu s judikaturou a netrestností skutku dle §§ 28 a 31, odst 1 TZ ochránit své životy a zdraví a osobní život atd, než pěstovat a zpracovávat konopí právě dle této netrestnosti dané zákonem. 

Děkuji převelice a přílohy s důkazy připojuji 
Přeji hezký den 
Dušan Dvořák 

Od: "JUDr. Petr Horák" <horak@akolomouc.cz>
Datum: 3. listopadu 2016 11:24. Předmět: Re: Fwd: žádost o informace a zaslání posudku znaleckého ústavu pro řízení u OS Olomouc k ochranné léčbě Dušana Dvořáka nar. 12.1: 1962 v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016
Dobrý den,
dnes mi soudce napsal, že posudek nebyl stále soudu doručen a že opětovně již potřetí urguje jeho doručení. 
S pozdravem

Dne 2.11.2016 14:06, Medical Cannabis Social Club napsal(a):

Děkuji mnohokrát, znalec Hosák řekl v roce 2014 olomouckému soudu v totožném řízení, které má od letoška jiné č.j. 
"Když nechápe, že páchá trestnou činnost, je to znak bludu a patří na půl roku až rok na uzavřené oddělení" 
Klasické porušení § 107 T.Ř.  a můj advokát a  znalec Švarc v roce 2014 mne z toho vysekal a nezavřeli mne do blázince 
Posudek mám bohužel v ukradeném PC fízly na popud OSZ Prostějov dne 17.10. 2016 a proto jsem žádal, abyste jim napsal, at mi ho vrátí, zkusím to zajistit. 

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech.

Dne 1. listopadu 2016 10:13 "JUDr. Petr Horák" <horak@akolomouc.cz> napsal(a):
Dobrý den,
v příloze posílám na vědomí podání zaslané dnes soudu.
S pozdravem

Dne 31.10.2016 

Dobrý den 

Pane advokáte, pošlete prosím naléhavě pokyn soudu, aby jednal urgentně a zašlete odkaz na znalecký posudek znalce Švarce, že žádnou ochrannou léčbu nepotřebuji na .vizscan  http://bolsevici.blogspot.cz/

Žádejte nejrychleji možný rozsudek justice, že tu šaškárnu zastaví a ochrannou léčbu zruší, důkazy má dostatečné a kvůli tomu nemohu řádně jednat a pokud bude posudek PN Bohnice totožný jako Švarce, podejte návrh na zrušení proplacení posudku znalce Hosáka, který mne chtěl zavřít do blázince a v dané věci zfalšoval posudek

Děkuji. 
Dušan Dvořák 

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 31. října 2016 0:05
Předmět: žádost o informace a zaslání posudku znaleckého ústavu pro řízení u OS Olomouc k ochranné léčbě Dušana Dvořáka nar. 12.1: 1962 v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016
Komu: martin.holly@bohnice.cz, Jiri Svarc <Jiri.Svarc@bohnice.cz>
Kopie: "JUDr. Petr Horák" <horak@akolomouc.cz>, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, "Pavel Andrle, advokát" <mgr.pavel.andrle@gmail.com>, podatelna@osoud.pro.justice.cz, "Advokátní kancelář JUDr. Ivo Pavlů" <ak.pavlu@iol.cz>, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, openroyalacademy@gmail.com, podatelna@ksoud.olc.justice.cz, "Mgr. Milan Popelka" <ak.popelka@seznam.cz>

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

PL Bohnice – Znalecký ústav – posudek pro spis
Okresní soud v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016

Naléhavé
Ústavní soud sp zn IV. ÚS 3238/16 
Krajský soud v Olomouci sp. zn. 72 A 30/2016
Krajský soud v Brně a Okresní soud v Prostějově § 401 a 149 TZ versus §§ 28 a 31 odst. 1 TZ
Advokátům a zmocněncům Dušana Dvořáka

Věc: žádost o informace a zaslání posudku znaleckého ústavu pro řízení u OS Olomouc k ochranné léčbě Dušana Dvořáka nar. 12.1: 1962 v Olomouci sp, zn. 5 Nt 111/2016 a potřebného k ústavní stížnosti a trestním řízením v totožné věci

Již 4 roky justice a exekutiva usiluje zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti, aby zločiny soudců a státních zástupců doložené lékaři a znalci nesměly být šetřeny, když k obraně zločinu justice lživě tvrdí, že konopí je prekurzor a řadu dalších bludů a odmítá se vyjádřit ke kárným proviněním.

Protože pan advokát Horák zastupující Dušana Dvořáka v řízení u OS Olomouc dosud stále nedostal posudek vašeho znaleckého ústavu na Dušana Dvořáka a spis váš znalecký posudek neobsahuje a podle pana znalce Jiřího Švarce z vašeho znaleckého ústavu jste jej odeslali již 12.září 2016 a jeho posudek z 28.8.2016, že Dušan Dvořák je plně právně způsobilý a žádnou ochrannou léčbu (a už vůbec ne ústavní) nepotřebuje a nepotřeboval již  policii doložil dne 9. září 2016, viz scan  http://bolsevici.blogspot.cz/
 Sdělte prosím, kdy jste znalecký posudek OS Olomouc odeslali do spisu sp, zn. 5 Nt 111/2016 a tento posudek nám zašlete nebo jej zašlete panu advokátovi Horákovi v kopii v souladu s právem poškozeného, kterého nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. zastupuje ve správních řízeních a Dušan Dvořák je i ve veřejném rejstříku vedený předseda správní rady.
 Děkujeme 
Dne 30. 10. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Městský soud v Brně - řízení o úpravě právní způsobilosti statutárních zástupců NS, ÚS a NSZ v Brně 

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: <epodatelna@servis.justice.cz>
Datum: 5. listopadu 2016 12:13Předmět: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 190438/2016Komu: openroyalacademy@gmail.com


Vaše podání ve věci "MS a MSZ v Brně: důkazy do spisů Nc 909/2016,22 Nc 904/2016, 23 Nc 906/2016" s evidenčním číslem b45e1bf4-d1b7-4dc4-b532-aedfe0e1a0c8 a s běžným číslem 190438/2016 bylo doručeno dne 05.11.2016 12:10:59.  Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 10

Dne 5.11.2016


Dušan Dvořák 

----------------------------------------------------
Okresní soud v Prostějově


Vaše podání ve věci "Podání k Mezinárodnímu dni romského jazyka dne 5.11.2016, svátek má Miriam. Blahopřeji!" s evidenčním číslem 2107b4a2-4e65-4d60-be6d-e529c7a481e3 a s běžným číslem 35784/2016 bylo doručeno dne 05.11.2016 21:41:46.  Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 5