Ministryni školství

Dobrý den,
elektronické podání ve věci 'Paní ministryni školství - stížnost na nevydání informací k reflexím bytí MŠMT', zaslané '04.11.2016 13:03:37' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XSNVJ
Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5

11812 Praha 1Vážená paní ministryně
Níže uvedenému podání byl podatelnou MŠMT dne 4.11.2016 přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XSNJR.
V předmětné věci podávám standardní stížnost na nevydání informací.


Dne 4.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6


Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 4. listopadu 2016 11:21
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Komu: posta@msmt.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com

Věc: opakovaná žádost ze dne 4.11.2016 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Do dnešního dne jsem v rozporu se zákonem neobdržel vaše rozhodnutí na níže uvedenou žádost o informace ze dne 10.10.2016 
Sdělte, co vydání rozhodnutí brání a pokud rozhodnutí nic nebrání a není potřeba podávat stížnost ministryni na nevydání informací, rozhodnutí mi urgentně elektronicky zašlete. Děkuji

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6


Od: Elektronická podatelna MŠMT ČR <posta@msmt.cz>
Datum: 4. listopadu 2016 11:45
Předmět: Elektronické podání bylo přijato ke zpracování
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Dobrý den,
elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.', zaslané '04.11.2016 11:21:25' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XSNJR
Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1


Dne 10. října 2016 14:50 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):


Vážený pane, vážená paní

V odkazu na článek v Hanáckém večerníku http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/vymyslel-si-neexistujici-akademicky-titul-mmca-ministerstvo-skolstvi-bude-konat pomlouvající naši asociaci nám prosím sdělte
1)      Z čího popudu se zabýváte asociací Open Royal Academy a udělování titulů? Pokud se tímto nezabýváte, toto sdělte.
2)      Může mezinárodní asociace (sídlo v Brazílii) udělovat tituly? Pokud ne, jaká legislativa tomu brání?
3)      Mohou členové asociace (právnické a fyzické osoby) pořádat v členských zemích vzdělávací a rekvalifikační kurzy za úplatu? Pokud musí realizovat kurzy zdarma, toto nám sdělte.
4)      Je nějakým právním předpisem ustanoveno terciální vzdělávání a univerzity třetího věku?
5)      Jaké omezení platí a který předpis to upravuje, když někdo chce zřídit univerzitu třetího věku?
Děkuji
V Olomouci dne 10.10. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, 798 55 Ospělov 6