Vrchní soud v Olomouci: Žádost o omluvu Prostějovského večerníku

Datum: 28. října 2016 21:06
Předmět: Fwd: Žádost o omluvu Prostějovského večerníku
Komu: podatelna@vsoud.olc.justice.cz
Kopie: podatelna@osoud.pro.justice.cz, podatelna@ksoud.olc.justice.cz, redakce@vecernikpv.cz, reklama@vecernikpv.cz, editor@vecernikpv.cz, openroyalacademy@gmail.com


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com


Sdělte prosím dle zákona 106/1999 SB, zda je k žalobě na Hanácký večerník příslušný Okresní soud v Prostějově, který na níže a v příloze doložených kriminálních aktivitách participuje jako organizovaná zločinecká skupina a Prostějovský večerník je pomluvami a poplašnými zprávami adoruje, nebo Krajský soud v Brně, který na nich participuje rovněž a žalobu podávají zřizovatelé Konopné církve (5 právnických osob, tři se dílem u KS v Brně a dva se sídlem u KS v Olomouci) za poškození dobrého jména právnické osoby a nemateriálovou a materiálovou újmu svých členů.
K tomu: Vydavatel Prostějovského večerníku Haná Press, s.r.o. byl dne 19.9-2016 - jak je doloženo níže - opětovně žádán vydat odpověd dle tiskového zákona a řešit pomuvy a lži redatorů zveřejněné na internetu Prostějovského věčerníku vůči členům výzkumu Konopí je lék a členům Konopné církve také  v tištěném čláku Prostějovského večerníku. Vydavatel nereagoval stejně jako v roce 2012. Nyní explicitně dle zákona a otištění a zveřejnění odpovědi do 8 dnů.
Je příslušný k žalobě na Hanácký večerník Krajský soud v Brně nebo Okresní soud Prostějově, když navíc s vědomím předsedů obou soudů na doložených zločinech prostějovských soudců a státních zástupců participují také soudci NS a US a ESLP? Viz soudní zalec k zabití a zmrzačení občanů justicí a exekutivou již v roce 2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/
Děkujeme
Dne 28.10.2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Důkazy - příloha
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 19. září 2016 17:33
Předmět: Žádost o omluvu Prostějovského večerníku
Komu: redakce@vecernikpv.cz, reklama@vecernikpv.cz, editor@vecernikpv.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.comCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Vydavatel Prostějovského večerníku
Haná Press, s.r.o


Věc: Žádost ze dne 19. 9. 2016 o zveřejnění odpovědi v Prostějovském večerníku do osmi dnů dle §§ 10 a 12 -13 tiskového zákona č. 46/2000 Sb.
K žádosti: Žádáme vás laskavě o vydání následující odpovědi k vámi vydaným nepravdivým a dehonestujícím článkům od roku 2011, nyní 27. 8. 2016 v článku „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu“ s čteností 2.260 zhlédnutí k dnešnímu dni na internetu, viz http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/15733-dusan-dvorak-zalozil-marihuanovou-sektu (počet výtisků PV neznáme). Žádáme vás, abyste ve lhůtě 8 dnů zveřejnil tuto odpověď v internetovém a tištěném vydání a o této skutečnosti nás informovali, neboť vaše nepravdivá tvrzení doléhají nejen na nevládání organizace a její členy realizující výzkum, ale i na občany – čtenáře, které vědomě matete, byť máte k dispozici relevantní informace.  

Dne 19. 9. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

 

Nadpis a text a obrázek (v příloze) k odpovědi:

Konopná církev je sekta, nebo je to jinak?

Prostějovský večerník od roku 2011 opakovaně vydává nepravdivé, vědomě polovičaté a pomlouvačné texty o vedoucím výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a veleknězi Konopné církve Dušanu Dvořákovi a vědomě nepravdivě popisuje jednání orgánů činných v trestním řízení, používá v rozporu s autorským právem fotografie, které mu nepatří, aby své články ilustroval. Vydavatel byl v roce 2012 vyzván k nápravě s obsáhlým rozborem jeho dehonestujících článků. Nereagoval.

Dne 27. 8. 2016 Prostějovský večerník vydal článek „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu“, který může naplňovat trestné činy poškozování cizích práv, útisku, pomluvy a šíření poplašné zprávy. To pochopitelně prostějovská policie dne 19. září 2016 pod č.j. KRPM-116476-8/ČJ-2016-141215 opětovně odložila jako nedůvodné (po údajně kvalifikovaném posouzení), neboť má v dané věci sama máslo na hlavě. V článku byly zveřejněny tyto nepravdy, pomluvy, manipulace a účelová tvrzení.

1.    „Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu.“ Fakta: Velekněz Dušan Dvořák, kancléř Jiří Kult a zástupce kolegia pastorů Martin Očenášek podali dne 14. 7. 2016 na ministerstvu kultury spolu s cca 400 občany ČR (ročníky 1920 – 1996) návrh na registraci Konopné církve a doložili všechny potřebné náležitosti dle § 10 zákona o církvích. Sekty, jak je PV známo, pracují skrytě, svá pravidla, aktivity a způsoby hospodaření nezveřejňují.

2.   „Policie ČR každoročně v polovině září (sklízí) úrodu marihuany na farmě v Ospělově na Konicku. Zde ji pěstuje známý propagátor konopného léčitelství Dušan Dvořák, který si na marihuaně založil svůj výnosný byznys.“ Fakta: Policie konfiskovala výzkumnickou farmu v Ospělově v letech 2009 -2015 nejpozději 3. září. Letos zřejmě nedostala svolení nebo ani nežádala, neboť má stejně jako PV doloženo i soudním znalcem, že tímto jednáním, kdy se nechala zneužít státním zastupitelstvím a soudem, došlo k usmrcení a těžkým ublížením občanů. Žádná marihuana nelze pěstovat, lze pěstovat konopí. To je jako by někdo tvrdil, že lze pěstovat opium, když se pěstuje mák. Tvrzení, že si Dušan Dvořák založil na marihuaně výnosný byznys je vědomá lež a pomluva, neboť PV je známo, že Dušan Dvořák má od roku 2010 přes 50 soudních řízení po celé Evropě a do advokátů a soudně znaleckých posudků investovala jeho rodina a členové výzkumu statisíce korun. Navíc je PV známo, že všechny stupně státních zastupitelství a justice zakazují nejen vyšetřit spáchané zločiny na nevinných lidech, ale také až 90% úbytek zkonfiskovaného majetku. Aby mohla policie konfiskovat konopí, vymyslela si justice, že konopí je prekurzor, což je chemická látka k výrobě chemických drog, což vyvrátil jak zákon o prekurzorech, tak Přírodovědecká fakulta UP jako znalecký ústav. Bohužel (prekurzorová) razítka k schválení těchto úkonů má soud …

3.   „(Dušan Dvořák) …. se vyhnul vězení jen díky tomu, že byl uznán nesvéprávným…“ Fakta: Dušan Dvořák nikdy nebyl uznán nesvéprávným, jde o vědomou pomluvu. Že se o to justice pokusila a dokonce se pokoušela Dušana Dvořáka zavřít do blázince je jen důkaz, že jedná jako za bolševika, což justici napsal i emeritní rektor Univerzity Palackého prof. Josef Jařab. Opakovaně znalec napsal, že tvrzení, že Dušan Dvořák byl v době skutku nepříčetný, se nezakládala na pravdě a soudem určení znalci v rozporu s trestním řádem hodnotili právní otázky a důkazy, namísto aby se zajímali o duševní stav v době skutku. V příloze žádosti o omluvu je doložen závěr posledního znaleckého posudku, který takového tvrzení dokládá.

4.   „ (Dušan Dvořák)… nyní chce celému humbuku s trávou dát oficiálně i duchovní rozměr …“ Fakta: Nazývat humbukem s trávou zabíjení, mrzačení a ponižování spoluobčanů je naprostý cynismus. Apoptózu buněk rakoviny kanabinoidy doložili američtí vědci již v roce 1974, ale prezident Nixon to zakázal publikovat, oficiálně pak v roce 1994 prof. Manuel Guzmán. Dušan Dvořák doložil rovněž úspěchy v léčbě řady dalších nemocí včetně fatálních komplikací diabetes (ne amputace končetin, přes 10 tisíc ročně v ČR).  Spirituální aspekty konopných drog jsou známy přes 2 tisíce let.  

5.   „…Ví to snad každý, kdo měl někdy co do činění s podsvětím ...nemá cenu krást auta, přepadávat banky, vylupovat rodinné domy… Pokud si chcete skutečně vydělat solidní peníze, vrhněte se na pěstování marihuany…“ Fakta: PV je známo, že Dušan Dvořák je nositel řady českých a mezinárodních cen a v roce 2009 získal cenu vlády za vzdělávání veřejnosti v cannabisterapii za web www.konopijelek.cz PV se přesto opakovaně snaží ve veřejnosti Dušana Dvořáka ukazovat jako kriminálníka.

6.    …. Dvořák je propagátorem konopných mastí… ty se však dají lacino pořídit prakticky v každé lékárně. …“ Fakta: Jde o vědomou lež a šíření poplašné zprávy PV. Nenotifikovaný zákon č.50/2013 Sb. (konopí do lékáren) výrobu konopných mastí z květu (cannabis flos) a botanicky mylně označených vrcholíků (cannabis cyma, pleiochasium) zakázal § 24 zákona o návykových látkách. Cena takové terapeutické masti (cca 100 ml) by dle dnešních cen konopí v lékárně stála cca 5.000 Kč. Měsíční cena konopí v lékárně dle limitu vyhlášky č. 236/2016 Sb. je cca 50 tisíc korun, čili žádná láce, jak se snaží PV namlouvat a vědomě tak šíří poplašnou zprávu. To, že lékárny prodávají kosmetické masti není ničím novým. Masti ze semen konopí prodávané v lékárnách zpravidla ani neobsahují účinné kanabinoidy, kupodivu i tak mohou mít terapeutický efekt, nekrózu tkáně nebo popáleniny či rakovinu kůže však nevyléčí. Občané tak mohou mít metaforicky řečeno trabanta, ale oni chtějí alespoň škodovku, za to však jsou postihováni a stát jim říká, musíte být bohatí a hloupí.

7.    „ …Právě těmito všeobecně známými fakty Dvořák obhajuje svoji velkopěstírnu marihuany. Těžko mu věřit. Zatímco masti se vyrábí z takzvaného technického konopí, které neobsahuje větší množství psychotropního THC, Dušan Dvořák se dle policie na své zahrádce zaměřil na marihuanu s vyšším obsahem THC navozujícího změněné stavy vědomí.“ Fakta: V Ospělově je od roku 2006 výzkumnická farma, žádná velkopěstírna marihuany. Dušan Dvořák s razítky znaleckého Ústavu soudního lékařství FNOL, jak je PV známo, doložil, že různé odrůdy konopí mohou mít ve vrcholících (květech) až stonásobně odlišný obsah (koncentraci) účinných látek, stejně tak mohou mít až stonásobně odlišný poměr účinných látek, čili zcela odlišný farmakologický účinek a efekt. Žádné technické konopí neexistuje. Každé konopí je technicky 100% zpracovatelné. Jde o stejnou jazykovou manipulace a propagandu, jako tzv. marihuana. Odrůdy konopí mohou mít odlišný omamný efekt dle obsahu kanabinoidu THC, leč ani zde není působení stejné na každého člověka při stejné koncentraci a množství. Změněný stav vědomí způsobí i procházka lesem nebo v krásné přírodě, stejně tak prožitek dítěte na kolotoči.  To že mohou některé konopné produkty s vysokým obsahem THC (zejména v jídle) způsobit mdloby, stavy paniky a desorientace je pravda, na vině je však ničemná prohibice vyhovující tomuto státem organizovanému zločinu na občanech a cenzura medií včetně ČT.  

8.    „ …Z výše uvedeného je jasně patrné, že o Dušanu Dvořákovi ještě uslyšíme. A to nejen po tradičních zářijových marihuanových dožínkách v Ospělově…“  Fakta: Žádné dožínky se nekonaly, naopak policie, justice i zastupitelství byly marně žádány, aby zcela unikátní fenotypy odrůdy Charlotta určené epileptikům a řadě dalších nemocných neničily a spolupracovali na uchování genofondu. Za mocný terapeutický efekt této odrůdy se v USA za své nepravdivé výroky a podporu prohibice veřejně omluvil prominentní lékař Sanja Gupta. Bohužel než se dostaly sazenice z Ameriky do Ospělova, byla téměř polovina července a vzhledem k tomu, že schází právě ona velkopěstírna s umělým osvětlením, hrozí, že genofond zachován nebude. V případě zájmu o spolupráci pište na openroyalacademy@gmail.com  

O zveřejnění této omluvy požádala nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s., která zastupuje členy mezinárodního výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) sdružené v asociaci Open Royal Academy. Fotografie Dušana Dvořáka ze sklizně odrůdy Friedrich Nietzsche v Ospělově je z letošního září.  Fotografoval pastor Josef Pospíšil.