Reakce na výzvu policie ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
Přechodně Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Policie ČR Olomouckého kraje
(doplnění - zákon o informacích)
Policie ČR v Prostějově
(dopnění - trestní podnět na Prostějovský večerník)
OS a OSZ Prostějov
(doplnění - organizovaná zločinecká skupina)

Věc:  Reakce na výzvu policie ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI k další domovní prohlídce ospělovské farmy konopí v roce 2016 a trestnímu podnětu na Prostějovský večerník za šíření poplašné zprávy článkem Dušan Dvořák založil marihuanovou sektu  - http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/15733-dusan-dvorak-zalozil-marihuanovou-sektu
 
1)    Stejně jako Okresní soud v Prostějově k žádosti o informace v Příloze 1 uvádíte, že jste informace Prostějovskému večerníku o plánované ospělovské konfiskaci 2016 nevyzradili, takže zbývá už jen ta banda zločinců a podvodníků na OSZ Prostějov, ti se ještě nevyjádřili
2)    Žádám tímto doplnit trestní podnět na Prostějovský večerník o pomluvu, neboť a) neexistuje jeden jediný důkaz, že jsem založil sektu, natož marihuanovou, b) neexistuje jen jediný důkaz, že jsem si založil výnosný byznys s marihuanou, c) neexistuje jeden jediný důkaz, že by konopí v lékárnách bylo levné, když v limitu vyhlášky stojí více než 50 tisíc Kč/měsíc, d) neexistuje jeden jediný důkaz, že jsem pěstoval marihuanu, e) neexistuje jeden jediný důkaz, že konopí v Ospělově způsobuje změněné stavy vědomí, f) neexistuje jeden jediný důkaz, že se konopná mast k terapii dělá pouze z technického konopí (míněno zřejmě neomamné konopí, každé konopí je technicky využitelné, g) neexistuje jeden jediný důkaz,že Prostějovský večerník reagoval na předžalobní výzvu v roce 2012 nebo kdy otiskl omluvu.  

Ptáte se mne, aby doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky:
1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad za stávající legislativy a cen jinak než se sám léčit, se nebo realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Sdělte v souladu s veřejným přístupem k informacím, co na tom nechápete? Přesto se pokusím, věc dovysvětlit.
1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?

2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí? 

3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st.zástupci a SOUDCI opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale jí jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy? 

Doufám, že jsem srozumitelný. Případně mne kontaktujte 

4.9.2016                                  Dušan Dvořák, MMCA, v.r.