Přestupky v dopravě a limit kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Dátum: 17.09.16 9:53 (GMT-05:00)
Predmet: Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com

Ministerstvo dopravy ČR

Věc, které se žádost týká: Přestupky v dopravě a limit kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

K žádosti:
1.    Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že informace k určení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP má gestor předpisu.
2.    Gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodl, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.
3.   Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016  č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA (viz příloha) rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo.
4.    Limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml.  
5.    Zahraniční dopravní studie dokládají (viz příloha), že neexistuje důkaz, že u dlouhodobých uživatelů konopných produktů dochází po jejich užití ke změně psychických funkcí v důsledku obsahu THC v krvi a ovlivnění řidičských schopností a kvalit. V příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si  totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí, současně jsou uvedeny omezení, kterých se má řidič držet. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl(a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl(a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan s vysokým obsahem THC prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají. 

Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně 4 balení Sativexu (teraputická dávka), sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nadlimit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.

Děkujeme vám za zájem a čas, který jste přípravě rozhodnutí věnovali a současně sdělujeme, že jsme připraveni ministerstvu dopravy pomoci a jsme ochotni poskytnout veškeré odborné poznatky i testovací osoby (nemocné řidiče), na kterých mohou být dopravní studie realizovány, aby byl limit stanoven kvalifikovaně, pokud těmito informacemi nedisponuje.

Dne 17. 9. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady