Katastr - září 2016

Od: <Jana.Dankova@cuzk.cz>
Datum: 7. září 2016 15:00
Předmět: Odpověď na dotaz
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji,že musíte podat návrh na vklad na stanoveném formuláři,přílohou návrhu na vklad je listina na základě,které má být zapsáno právo do katastru, tj. dohoda o vypořádání. Rovněž je nutno doložit pravomocný rozsudek o rozvodu( zák. č. 256/2013 Sb. v platném znění). Na dohodě o vypořádání musí být úředně ověřené podpisy (vyhl.č.357/2013 Sb.). Formulář návrhu na vklad je na www.cuzk.cz nebo si jej můžete osobně vyzvednout na našem pracovišti. Správní poplatek ve výši 1000,- Kč ( zák.634/2004 Sb. v platném znění) můžete nalepit ve formě kolkové známky přímo na návrh na vklad nebo zaplatit při podání návrhu osobně do pokladny. Pokud zašlete listiny poštou bez kolkové známky,vyzveme Vás k úhradě správního poplatku písemně. Pokud chcete nemovitost dále převádět, musíte nejprve nechat do katastru nemovitostí zapsat dohodu o vypořádání . Navrhovaný vklad musí dle katastrálního zákona navazovat na dosavadní zápisy v katastru.
S pozdravem
JUDr  Jana Daňková