Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno - žádost o informace dle zákona o informacíchNejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno  


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Nejvyšší soud dne 8.7.2016 pod č.j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.

Krajské státní zastupitelství v Brně opakovaně rozhodlo, že soudci a státní zástupci v řízeních okresních, krajských, vrchních a nejvyšších a ústavních soudců (viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16)nespáchali těžká ublížení na zdraví s následky smrti, jak doložil soudní znalec již 11. 5. 2011 a že prý to vyplývá z kontextu usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015.

Protože nemůžeme v předmětných usneseních najít ani řádku odůvodnění ke spáchaným zločinům soudců a státních zástupců, v důsledku jejichž vědomě mylného rozhodnutí došlo na ztrátách na životech občanů a přehlížení ztráty 90% zkonfiskovaného majetku, stejně jako nemůžeme najít odůvodnění NS, co vede NS k opakovaně mylnému přesvědčení, že je konopí prekurzor, když jej zákon mezi prekurzory neřadí, stejně tak nemůžeme najít vyrovnání se NS s aplikací či vyloučením §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku v předmětném řízení, tyto pasáže nám prosím z řádně odůvodněných usnesení NS odcitujte.

Protože za podání dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011 došlo na základě rozhodnutí OS Prostějov na pokutu dovolateli 10 tisíc za nepatřičně dovolání NS, sdělte, za jakých okolností má soud za povinnost pokutovat občana za nepatřičné dovolání? Citujte prosím ustanovení a zákon. Děkuji

V Olomouci dne 15.7.2016

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc