ÚS a NS a MSP: zahájení řízení o omezení způsobilosti ze dne 28.6.2016
Sdělte prosím právní úpravu návrhu na omezení právní způsobilosti soudců nejvyššího a ústavního soudu a předsedů těchto soudů, tvrdících již 5 let opakovaně v rozporu s důkazy, že konopí je prekurzor a spor o výrobu konopné masti apod. nemusí projednat Soudní dvůr, protože konopí je prekurzor. 


Domnívám se dle 5 rozhodnutí nejvyššího a 7 ústavního soudu  oprávněně, že soudcům nejvyššího a ústavního soudu zcela vymizely rozlišovací, ovládací a rozpoznávací schopnosti, když tvrdí, že konopí je prekurzor,


Existuje ale též druhá alternativa, že to jsou zkorumpovaní prolhaní podvodníci a patří před trestné senáty a zde mi právní podmínky u předsedů nejvyššího a ústavního soudu sdělte rovněž. Tzn., jak konkrétně dostat předsedu ústavního a nejvyššího soudu jako doložitelné podvodníky a lháře před trestní nebo alespoň kárný senát.Nebo snad je konopí prekurzor a zločiny nesmí nikdo vyšetřit?Nejste-li povinným, toto mi sdělte.


Dne 28. června 2016


Žadatel Dušan Dvořák, MMCA, nar.12.1.1962, 79855 Ospělov 6


PS: Vaše justiční lež č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 dne 3.května 2016


Citujme první prolhané odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12, na které je vždy odkázáno: Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"Vaše podání ve věci "žádost o informace dle zákona o informacích.“ s evidenčním číslem 48bdde46-2ed3-472e-92d0-fd30f958baa9 a s běžným číslem 6764/2016 bylo doručeno dne 28.06.2016 03:07:31. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soudVaše podání ve věci "źádost o informace dle zákona o informacích ." s evidenčním číslem 3d1ad8e8-ced7-4589-a779-c839536cad22 a s běžným číslem 31908/2016 bylo doručeno dne 28.06.2016 03:07:30.  Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Ministerstvo spravedlnostiCTDC:00040185433

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš e-mail, na který odpovíme v co nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dnů.

 
 
Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na našich internetových stránkách pod odkazem "Časté dotazy".
http://www.ceskatelevize.cz/faq/
 

Zajímavé informace o České televizi naleznete zde http://www.malokdovi.cz/ 

V případě aktuálnosti Vašeho dotazu nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 2 6113 6113.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum
ČESKÁ TELEVIZE