Ministerstvu spravedlnosti 17.5.2016 s desítkou listin přílohDušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1962, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc 

adresát: KSZ Brno, VSZ Olomouc a MSp ČR - ministr spravedlnosti ke stížnostem na justičně exekutivní kartel organizovaného hanáckého zločinu nejen vůči členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), na vědomí: hlídací psi cenzury

Věc: Další důkazy  - desatero KC - nejen pro KSZ Brno č.j. 1 KZN 1930/2016  k přezkumu rozhodnutí podezřelé spolupachatelky spáchaných zločinů JUDr. Bártlíkové z OSZ Prostějov dne 29.2 2016 čj. 1 ZT 55/2012-207 ve věci nepovolení obnovy řádného soudního projednání třetí ospělovské konfiskace konopí v roce 2011 i přes doložení nových důkazů 

S ohledem na doložené důkazy jednoznačné identifikace odesilatele jsou níže uvedené důkazy uvedené v příloze i pro svou obsáhlost zaslány toliko emailem. 

Žádám při přezkumu KSZ, VSZ a ministra MSp ČR doložit důkazy pro níže uvedená lživá tvrzení v předchozích rozhodnutích, kde jste společně s justiční žumpou k ochraně zločinu tvrdili: 

1) že je konopí prekurzor, neboli, že rostlina konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (jakých?)
2) že jde nařízení transponovat do zákona, natož prý nařízení o prekurzorech, za což by letěl student od zkoušky
3) že ZoNL není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku ve smyslu Směrnice 98/34 ES, nepodléhá notifikaci a není tedy třeba předložit věc k posouzení Soudnímu dvoru, viz ke lžím justiční žumpy 1-3 na rozhodnutí MZ ČR v příloze
4) že existuje úřad, který vydává povolení pro pěstování konopí do 100m2, když od 1.7.2004 dle nenotifikované novelizace § 29 ZoNL se při pěstování nad 100 m2 hlásí uznané odrůdy konopí do 0,2% v herbě dle normy EU Celní správě, což však do 100m2 není žádáno a je možné pěstovat dle § 2 písm d) ZoNL odrůdy konopí do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků
5) že existuje právní norma k určení vzorku konopí pro měření obsahu THC v konopí, neboť, jak LZPS v čl. 39 garantuje, trest je možný toliko dle zákona, ne dle pokynu soudružky uklízečky a soudruha vrátného hanáckého žumpoidního soudu
6) že právo OSN, Evropy a EU a judikatura, zákon o zdraví lidu a trestní zákoník (§§ 28 a 31,odst.1 TZ) vylučují cannabisterapii a výzkum jako netrestný skutek navíc při vědomí ceny terapie až 70 tisíc Kč/měsíčně při dovozu do roku 2014 následně až 55 tisíc Kč/měsíčně v české lékárně dle vyhlášky č. 236/2015 dle nenotifikovaného zákona č. 50/2013 sb. konopí do lékáren Nemělo by vás spíš jako orgán veřejné moci a dohledu nad zákonnosti zajímat, že SUKL a MZ nemá žádné kontrolní analytické studie kvality konopí pro léčbu občanů a výzkum od sledovaného roku 2004 dodnes i přes tendr SUKLu na umělohmotný konopný květ Bedrocan z Elkoplast Bedrocanu Slušovice za 100 Kč/gram v lékárně při reálně nejméně desetinásobně nižší ceně? Viz důkazy na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/
7) že lze vydat povolení k výrobě konopných léčiv (není myšleno k výrobě konopného květu ze Slušovic do lékáren dle nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb., ale léčiv dle receptur -mastí, tinktur, spray, čípků atd.), viz žaloba na MZ na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/
8) že nebyli jednáním a opakovanými konfiskacemi na pokyny OČTŘ vědomě zmrzačeni a k smrti umučeni lidé jako např. u OS Prostějov v čj. 2 T 104/2010 svědčící paní Olga Novotná a korespondující Petr Kodym (viz spis č.j 2T 104/2010 u OS Prostějov), viz stanovisko znalce, že se došlo k zabití a zmrzačení občanů http://vlada-cr.blogspot.com/. Dále doložte důkaz, že tyto zločiny projednal nejvyšší soud, což se nikdy nestalo, byť to na KSZ tvrdíte v přezkumech opakovaně, a nejen členové výzkumu včetně lékařů opakovaně dokládali důkazy, že konopí léčí nejen rakovinu. Proto odkažte na přesnou pasáž rozhodnutí NS, kde je toto vaše lživé tvrzení doloženo konkrétním textem, číst umím nejen já a advokáti - novináři dosud stále nikoliv
9) že při první konfiskaci a dále nechybělo až 90% zkonfiskovaného majetku, což jste stejně jako každý český žumpoidní soud a vedoucí soudružka spolupachatelka z OSZ Prostějov JUDr. Kezniklová vždy zakázali vyšetřovat a proto doložte důkaz, jak může být z více než 700 dvoumetrových rostlin a cca 5 kg usušeného květu pouze 24 kg hmoty, která, jak následně policie přiznala, ani nebyla vůbec zvážena ani v jedné z ospělovských konfiskací 2009 -2015, viz judikatura NS také k 70 rostlinám proměněných na 12 kg hmoty na http://konopijelek.blogspot.cz/2012/04/judikatura.html
10) že jsem v dané době opětovně trpěl světově unikátní diagnozou, kdy od dubna do září od roku 2008, když roste konopí, nechápu, že páchám údajně trestnou činnost, když na mé straně je prospěch, na straně SZ doložené opakované zločiny a nejen znalci Smékal a Švarc, emeritní rektoři UP prof. Mačáková a Jařab, ale řada dalších dokládali včetně lékařů, že pěstování konopí je nechorobné, jsem právně způsobily a jednáte se mnou jako bolševici, viz prof. Jařab na http://bolsevici.blogspot.com/

Dobré desatero, to se vám bude dobře pamatovat. 

Jak jsem napsal níže moravskému soudruhu náčelníkovi dosavadní mafie na SZ JUDr. Ištvánovi, který roky dělá, že neumí česky, nezkoušejte mou trpělivost a ochotu řešit celou kauzu pouze právně! Výkladové stanovisko pro judikaturu k článku 23 LZPS dosud není určeno. Pokud však chcete být první, mohu Vám tu radost dopřát. Myslím však, že existují lepší a ze zákona vhodnější řešení, to je přezkum prolhaného rozhodnutí a podání návrhu na kárné/trestní řízení justičně exekutivních zločinců.  

V Olomouci dne 17.5.2016
Dušan Dvořák, v.r.