Policie ČR dne 29.4.2016 č.j. NPC-754-2/ČJ-2016-2200KR

S ohledem na letitou ignoranci a zlovůli Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a především Vlády Čechie od vstupu do EU sdělte ze zákona o svobodném přístupu k informacím, kdo je povinným orgánem, který musí ze zákona č. 106/1999 Sb. odpovědět na tyto níže uvedené žádosti o informace

 

1.   Která konkrétní pracoviště a na základě jakých rozhodnutí a konkrétních legislativních ustanovení zajišťovala po ode dne 14. 7. 2004 do 14. 7. 2009 pěstování, výrobu a distribuci konopných drog pro léčebné a výzkumné použití, které je každý rok hlášeno kontrolním orgánům OSN v objemu cca 50 kg k roční spotřebě a na jakých výzkumných pracovištích výzkum probíhal a probíhá a s jakými výsledky. Tzn. v období nenotifikovaných novel zákona o návykových látkách zákony č. 362/2004 a 141/2009 Sb. a judikátu Nejvyššího soudu Čechie o netrestnosti léčby konopím sp. zn. 3 Tdo 52/2008


2.    Která konkrétní pracoviště byla ode dne 14. 7. 2004  - do 14. 7. 2015  oprávněna zajišťovat kontrolu kvality a jakosti konopných drog a zejména pak prováděla a byla oprávněna provádět kontrolní analýzy těžkých kovů a jiných nebezpečných anorganických a organických škodlivin v konopných drogách hlášených kontrolním orgánům OSN ke spotřebě k výzkumu dle výše uvedené žádosti č. 1. Vždy neopomeňte uvést: na základě jakých právních ustanovení byla kontrolována výroba, pěstování a kvalita výše označeného výzkumného léčebného konopného produktu ve smyslu stability či hranic a limitů spotřeby kanabinoidů a jiných sledovaných látek a objemů jako např. dle vládní vyhlášky č. 455/2009 Sb. a novely její přílohy 1. A. 1. vyhláškou č. 3/2012 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. Tzn. v období povolení výroby syntetického kanabinoidu THC od roku 2009 a prodeje konopného léku fy GB  Pharmaceutical v lékárnách za cca 24 tisíc Kč měsíčně v doporučené průměrné dávce podané ve formě spray od roku 2011 a od roku 2014 prodeje holandských květů konopí fy Bedrocan za 18 tisíc Kč měsíčně v limitní terapeutické dávce dle vyhlášky č. 221/2013 Sb., resp. v období do plné účinnosti nenotifikovaných novel zákona o léčivech a zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb.

 

3.    Která další konkrétní pracoviště jsou ode dne 14. 7. 2015 oprávněna provádět kontrolní analýzy těžkých kovů a jiných nebezpečných anorganických a organických škodlivin v konopných drogách vypěstovaných pro Státní ústav pro kontrolu léčiv firmou Elkoplast Slušovice, aby konopné drogy splňovaly nároky na jakost a kvalitu dle vyhlášky č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb. Tzn. v období povolené výroby syntetického THC od roku 2009 a prodeje konopného léku s kanabinoidy CBD a THC fy GB  Pharmaceutical v lékárnách od roku 2011 za cca 24 tisíc Kč měsíčně v doporučené průměrné dávce podané ve formě spray a od roku 2015 prodeje 4 holandských květů konopí s kanabinoidy THC a CBD fy Bedrocan za 54 tisíc Kč měsíčně v limitní dávce a 1 holandského květů Bedrocan fy Elkoplast Slušovice s kanabinoidem THC za 18 tisíc Kč měsíčně v limitní terapeutické dávce

Dne 26. 4. 2016

Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Adresováno: Úřad pro odhalování organizovaného zločinu Čechie, Prezident, Nejvyšší kontrolní úřad, ÚOHS, Ústavní a Nejvyšší soud Čechie, Vláda, MZ ČR a SUKL Čechie a cenzurovaná neveřejnoprávní ČT