Ministerstvu spravedlnosti dne 11.5.2016 žádost o informace k nevydání rozhodnutí

Datum: 11. května 2016 16:35
Předmět: žádost o informace
Komu: posta@msp.justice.cz


Dle rozhodnutí OS Praha 3 52 St 5/2016 ze dne 21.4.2016 vám byla stížnost na nevydání informací adresována dne 18.4.2016 - viz příloha
Sdělte, pod jakým číslem jednacím věc vedete a jaké skutečnosti brání vydání rozhodnutí.
Děkuji a jsem s pozdravem
Cannabisis The Cure, z.s., IČ: 26670232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Ivana Chalaš, místopředseda