Žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížnostem č.j. II. ÚS 1091/16 a III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016

S ohledem na letitou ignoranci a zlovůli Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a především Vlády Čechie od vstupu do EU sdělte ze zákona o svobodném přístupu k informacím, kdo je povinným orgánem, který musí ze zákona č. 106/1999 Sb. odpovědět na tyto níže uvedené žádosti o informace

 

1.   Která konkrétní pracoviště a na základě jakých rozhodnutí a konkrétních legislativních ustanovení zajišťovala po ode dne 14. 7. 2004 do 14. 7. 2009 pěstování, výrobu a distribuci konopných drog pro léčebné a výzkumné použití, které je každý rok hlášeno kontrolním orgánům OSN v objemu cca 50 kg k roční spotřebě a na jakých výzkumných pracovištích výzkum probíhal a probíhá a s jakými výsledky. Tzn. v období nenotifikovaných novel zákona o návykových látkách zákony č. 362/2004 a 141/2009 Sb. a judikátu Nejvyššího soudu Čechie o netrestnosti léčby konopím sp. zn. 3 Tdo 52/2008


2.    Která konkrétní pracoviště byla ode dne 14. 7. 2004  - do 14. 7. 2015  oprávněna zajišťovat kontrolu kvality a jakosti konopných drog a zejména pak prováděla a byla oprávněna provádět kontrolní analýzy těžkých kovů a jiných nebezpečných anorganických a organických škodlivin v konopných drogách hlášených kontrolním orgánům OSN ke spotřebě k výzkumu dle výše uvedené žádosti č. 1. Vždy neopomeňte uvést: na základě jakých právních ustanovení byla kontrolována výroba, pěstování a kvalita výše označeného výzkumného léčebného konopného produktu ve smyslu stability či hranic a limitů spotřeby kanabinoidů a jiných sledovaných látek a objemů jako např. dle vládní vyhlášky č. 455/2009 Sb. a novely její přílohy 1. A. 1. vyhláškou č. 3/2012 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. Tzn. v období povolení výroby syntetického kanabinoidu THC od roku 2009 a prodeje konopného léku fy GB  Pharmaceutical v lékárnách za cca 24 tisíc Kč měsíčně v doporučené průměrné dávce podané ve formě spray od roku 2011 a od roku 2014 prodeje holandských květů konopí fy Bedrocan za 18 tisíc Kč měsíčně v limitní terapeutické dávce dle vyhlášky č. 221/2013 Sb., resp. v období do plné účinnosti nenotifikovaných novel zákona o léčivech a zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb.

 

3.    Která další konkrétní pracoviště jsou ode dne 14. 7. 2015 oprávněna provádět kontrolní analýzy těžkých kovů a jiných nebezpečných anorganických a organických škodlivin v konopných drogách vypěstovaných pro Státní ústav pro kontrolu léčiv firmou Elkoplast Slušovice, aby konopné drogy splňovaly nároky na jakost a kvalitu dle vyhlášky č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb. Tzn. v období povolené výroby syntetického THC od roku 2009 a prodeje konopného léku s kanabinoidy CBD a THC fy GB  Pharmaceutical v lékárnách od roku 2011 za cca 24 tisíc Kč měsíčně v doporučené průměrné dávce podané ve formě spray a od roku 2015 prodeje 4 holandských květů konopí s kanabinoidy THC a CBD fy Bedrocan za 54 tisíc Kč měsíčně v limitní dávce a 1 holandského květů Bedrocan fy Elkoplast Slušovice s kanabinoidem THC za 18 tisíc Kč měsíčně v limitní terapeutické dávce

Dne 26. 4. 2016

Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Adresováno: Úřad pro odhalování organizovaného zločinu Čechie, Prezident, Nejvyšší kontrolní úřad, ÚOHS, Ústavní a Nejvyšší soud Čechie, Vláda, MZ ČR a SUKL Čechie a cenzurovaná neveřejnoprávní ČT 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR


Vaše zpráva ze dne: 26.4.2016 15:41: žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížnostem č.j. II. ÚS 1091/16 a III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016 byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji: Identifikátor dokumentu: MZDRX00UIWJ5 Datum zaevidování: 26.4.2016 15:38:17

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Vaše podání ze dne: 26.4.2016 15:27:17 v obsahu zprávy: žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížno... podané na adresu el. podatelny epodatelna.policie@pcr.cz; posta@vlada.cz;posta@hrad.cz; podatelna@nku.cz; posta@compet.cz; posta@sukl.cz; mzcr@mzcr.cz; posta@mzcr.cz ;radact@ceskatelevize.cz; ctnamety@ceskatelevize.cz; info@legalizace.cz; listy@pirati.cz   bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji: Identifikátor dokumentu: UOHSX008DSBA  Datum zaevidování: 26.4.2016 15:28:19 Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02JDWH Vaše evidenční údaje: Dvořák Dušan, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, dusan.dvorak@konopijelek.cz

 

Policie ČR
Od: <epodatelna.policie@pcr.cz>
Datum: 26. dubna 2016 15:41
Předmět: RE: žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížnostem č.j. II. ÚS 1091/16 a III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha


Název žádosti :
žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížnostem č.j. II. ÚS 1091/16 a I
Číslo evidenční :
24505/2016


Datum evidence :
26.04.2016 15:40:54
Přijato od :


Vaše podani 24505/2016 bylo přijato dne 26.04.2016 15:40:54 k dalšimu zpracováni.
 
 
                        
From: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
To: PP ARCHIV - epodatelna <epodatelna.policie@pcr.cz>, Posta <posta@vlada.cz>, "posta@hrad.cz" <posta@hrad.cz>, "podatelna@nku.cz" <podatelna@nku.cz>, "posta@compet.cz" <posta@compet.cz>, "posta@sukl.cz" <posta@sukl.cz>, "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, "posta@mzcr.cz" <posta@mzcr.cz>, "Rada ČT" <radact@ceskatelevize.cz>, "ctnamety@ceskatelevize.cz" <ctnamety@ceskatelevize.cz>, "Newsletter Legalizace.cz" <info@legalizace.cz>, "listy@pirati.cz" <listy@pirati.cz>
Cc: "openroyalacademy@gmail.com" <openroyalacademy@gmail.com>, Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>, "redakce@legalpub.cz" <redakce@legalpub.cz>, "olomouc@ctk.cz" <olomouc@ctk.cz>
Date: Tue, 26 Apr 2016 15:26:16 +0200
Subject: žádost o informace dle zákona o informacích k dovolání a ústavním stížnostem č.j. II. ÚS 1091/16 a III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a č.j. 6 Tdo 323/2016