Stížnost na průtahy Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, PhD

Ing. František Dvořák, 10. 4. 1936, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, PhD.
Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: Stížnost na průtahy 

Odůvodnění: Dne 15. 3. 2016 přijala podatelna NSZ „Žádost o informace a stanovisko k podání ze dne 12. 3. 2016“. Zákon stanoví pro vyřízení předmětné žádosti 15 dnů. Žádost nebyla v zákonné lhůtě vyřízena. Dovoluji si upozornit, že nejen v podání ze dne 12. 3. 2016 se 14 důkazními přílohami, ale též ve stížnosti ze dne 21. 3. 2016 na odmítavá rozhodnutí NSZ v roce 2016 bylo doloženo, že všechny stupně SZ včetně VSZ v Praze a Olomouci zakazují vyšetřovat uvedené trestní podněty s důkazy o spáchaných zločinech, a to včetně úředníků NSZ, viz rozhodnutí  č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016. Dne 8. 4. 2016 obdržela podatelna NSZ další důkazy, evid. pod č. e. 5442/2016. 

Žádám laskavě informace vydat a dát podnět k předmětným kárným/trestním šetřením, neboť důkazů již máte dosti a ministr spravedlnosti na rozdíl od Vás není údajně povinen odůvodnit své zamítavé rozhodnutí při doložení porušení zákona a je Vám od Vašeho nástupu do funkce známo, že trestní podněty rovněž odmítají všechny stupně policie, včetně ÚOOZ, byť tento orgán jako jediný příslušný označilo k šetření daných zločinů opakovaně GIBS. 

S pozdravem
V Olomouci dne 10. 4. 2016
Ing. František DvořákOd: Medical Cannabis Social Club <info@konopijelek.cz>
Datum: 15. března 2016 20:09
Předmět: Žádost o informace a stanovisko k podání ze dne 12.3.2016
Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>, AK Diag Human Cannabis <ak.diag.human.cannabis@gmail.com>, vladimir.dopita.ora@gmail.com


Ing. František Dvořák, 4. 10. 1936, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc


Nejvyšší státní zástupce

Vážený pane

Dne 12. 3. 2016 bylo Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno níže doložené podání poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se 14 důkazními přílohami o spáchaných zločinech, které justice a všechny stupně SZ včetně NSZ odmítají nařídit řádně šetřit již řadu let a opětovně byl nešetřen další zločin z roku 2015. V podání bylo žádáno, aby i SZ z NSZ byli kárně/trestně  řešeni, neboť kryli závažnou trestnou činnost soudců a státních zástupců. V příloze zasílám další důkazy zločinu, a to podání soudního znalce Matlacha o spáchaných zločinech, MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu a souhrnné stanovisko Open Royal Academy k justičně exekutivní korupci. Nečinnost VSZ Olomouc byla rovněž kritizována, viz podání ze dne 10.3.2016

Podání bylo označeno jako NALÉHAVÉ.

Zatímco od Nejvyššího soudu bylo podavatelům odpovězeno, že podání bylo zaevidováno a přiřazeni ke spisu č. 6 Tdo 323/2016, od NSZ potvrzení nepřišlo.

Sdělte prosím, zda bylo uvedené podání přiřazeno k uvedené spisové značce, či nikoliv. 

Děkuji

Dnem podání je doručení a zaevidování žádosti

Ing. František Dvořák

Přílohy: MUDr. Matlach vládě, soudu a polici a státnímu zastupitelství a MUDr. Skřivánek evropskému a českému soudu, ORA předsedovi ústavního soudu 

Nejvyšší státní zastupitelství 
Č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016, .
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb
Běžné číslo: 3564/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14


Nejvyšší soud ČR
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d
Běžné číslo: 2745/2016
Doručeno dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14
Bylo přiřazeno ke spisové značce "6 TDO 323/2016"
a ke zpracování dne 14. 03. 2016