Reakce na rozhodnutí OS Olomouc č.j. 5 Nt 111/2016 ze dne 31.3.2016

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 10. dubna 2016 1:05
Předmět: OS Olomouc č.j. 5 Nt 111/2016
Komu: podatelna@osoud.olc.justice.cz
Kopie: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>Věc: Reakce na rozhodnutí OS Olomouc č.j. 5 Nt 111/2016  ze dne 31.3.2016,
Vážený pane soudce
advokáta prosím určete
Do spisu dokládám v příloze důkazy justičního kartelu, kdy jsem odsuzován na základě vědomě  lživých výroků justice, že konopí je prekurzor a podobné lži, viz rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví též s aktivním dovoláním dokládajícím justiční kartel na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a dále rozhodnutí NS a Polciie ČR a na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ též rozhodnutí NSZ, že nikdo neví, jaký vzorek konopí k měření obsahu THC v konopí je určit a jaký postup je zákonný a rozdíly jsou přitom stonásobné, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
Dne 10.4.2016 Dušan Dvořák
DD, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
3xpříloha (MZ, NS a Policie ČR)