Odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Policie ČR, Strojnická 27, 17089 Praha 7

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140

Odůvodnění: Odvolatel byl v letech 2010 – 2016 celkem 6x obviněn za nedovolenou výrobu drog (míněn výzkum Konopí je lék). Nejvyšší soud a celá justice včetně Nejvyššího a Ústavního soudu shodně – i přes důkazy o naprostém opaku – nepravdivě tvrdili (č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015), že policie měří obsah THC v souladu se zákonem, vrcholem cynismu pak bylo tvrzení NS (č.j. 11 Tdo 181/2015), že policie určuje vzorek k měření dle normy EU, což vyvracely všechny důkazy a znalecký posudek. Viz další (aktivní) dovolání  č.j. 6 Tdo 323/2016 na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/, kde je justiční a exekutivní kartel doložen explicitně včetně letité lži NS, že konopí je prekurzor, aby nebyly předběžné otázky položeny SDEU, nebo další lži, že lze k výrobě konopných léčiv snad kdy vydat povolení, když povoleno je v lékárnách toliko konopí k hulení od moravské licencované filiálky holandského Bedrocanu (100 Kč/gram květu s téměř 20% THC bez CBD), nebo hulení od Bedrocanu (300 Kč/gram)

Pro řízení č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 jsem doložil důkazy - informace, že

·         1) Policie Olomouckého kraje vůbec nedopočítává váhu nadzemní části stonků, větviček a semen a tato část konopí vůbec není policií vůbec zvážena, kdežto Policie Jihomoravského kraje vše zváží a dopočítává, přičemž rozdíly obsahu THC jsou podle těchto odlišných postupů vždy zcela odlišné. Zákon o návykových látkách jasně v § 2 písmeno d) uvádí, že konopí je celá nadzemní část rostliny s vrcholíky. NS však v trestních řízeních opakovaně vědomě mylně tvrdil, že jsem terorizován po právu. Tragické důsledky jednání ČR s charakterem §§ 401 a 149 trestního zákoníku ve čtvrtém odstavci doložené i soudním znalcem opakovaně http://vlada-cr.blogspot.com/ však všechny stupně SZ a justice zakazují vyšetřit, důkaz v rozhodnutích SZ z března a dubna 2016 zde http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/
·         2) Voluntaristické pojetí trestního práva v měření obsahu THC v konopí v rozhodnutí ředitele Kriminalistického ústavu, který tvrdil, že obsah THC se měří podle toho, jak kdo konopí užívá.

Odvolací orgán je žádán, aby vydal k oběma žádostem jednoznačné stanovisko o zákonnosti jednotlivých výroků, neboť přece není možné v právním státě nalézat informace v trestním řízení, když je pěstování konopí povoleno od roku 2004 bez hlášení do 100m2/osobu, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com/
 
Děkuji
V Olomouci dne 12. 4. 2016                         Dušan Dvořák