Naléhavé ústavnímu a nejvyššímu souduIng. František Dvořák, 10. 4. 1936 a Jana Dvořáková, McA, 20. 3. 1939, společně Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Ústavní soud České republiky

č.j. II. ÚS 1091/16 a III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015
Joštova 625/8, 602 00 Brno

Nejvyšší soud České republiky

č.j. 6 Tdo 323/2016 a 0 Tdo 323/2016
Burešova 20, 657 37 Brno

Žádáme tímto oslovené justiční autority 

označit výše označené další nové aktivní ústavní stížnosti a dovolání Dušana a Radomíry Dvořákových z Olomouce za přednostní z důvodu ochrany života a zdraví. Sdělte prosím, jak bylo s naší žádostí naloženo. Děkujeme.

V Olomouci dne 20. 4. 2016