Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc

Art Language Factory,o.s., IČO: 227 24 303. Poštovní adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Naléhavé
Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc
Č.j. 1 VZN 764/2015
Věc: Trestní/Kárný podnět na níže uvedené státní zástupce a stížnost na opětovné nešetření trestního podnětu na státní zástupce a soudce OSZ a OS Prostějov za spáchání zločinů proti lidskosti od roku 2009 dle řady ustanovení §§ 401 a 149 trestního zákoníku (u VSZ bylo odloženo pod č.j. 1 VZN 731/2009/NSZ č.j. 1 NZN 2616/2010), u uvedených dokonce v odstavci 4 § 149 TZ, což ode dne 11. 5. 2011 doložil všem stupňům exekutivy a soudů i soudní znalec MUDr. Radek Matlach, důkaz zde  http://vlada-cr.blogspot.com/
 
Označení podezřelí soudci a státní zástupci:
OSZ Prostějov: Státní zástupci Černík  a Bártlíková  s vědomím a podporou a napomáháním od předsedkyně OSZ Kezniklová
OS Prostějov: Soudci Vrchová, Pluskalová a Otrubová s vědomím a podporou a napomáháním od předsedů OS Váni a Vrtěla.
Citace z podnětu z 11. 5. 2011: „V důsledku jednání prostějovských orgánů zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizování nevinní lidé“.  Jako zabití (umučení) pak byli označeni Petr Kodym a Olga Novotná. Že vedoucí výzkumu Dušan Dvořák dokáže úspěšně léčit cannabisterapií diabetickou nohu před amputací (10 tisíc amputací ročně!) doložil již v roce 2008, viz další aktivní dovolání a ústavní stížnosti s důkazy vědomě mylných rozhodnutí Nejvyššího a ústavního soudu ČR na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/
 
Fakta: Více než 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009. Pouze v Ospělově 6 konfiskací majetků výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), cca 1 tuna konopí a cca 50 kg produktů. Dne 2. 9. 2015 natočili onkologičtí nemocní členové výzkumu a dobrovolníci Art Language Factory,o.s. filmový dokument Onkologičtí konopí kriminálníci, který je zdarma ke shlédnutí  na You Tube. Dne 3. 9. 2015 na opětovný příkaz označeného pachatele SZ Černíka z OSZ Prostějov a se souhlasem označené podezřelé pachatelky soudkyně Vrchové z OS Prostějov proběhla 6. konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově. Dne 10. října 2016 byl podán opětovně trestní podnět, který policie odmítla vyšetřovat – bez odůvodnění jako vždy odložila (č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 a č.j. KRPM-119907-6/ČJ-2015-1412UO). Všechny důkazy včetně opakovaného odmítavého rozhodnutí protikorupční policie (č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR), GIBS (č.j. GI-P-85-6/2016) a UOOZ (č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR) v roce 2016 jsou doloženy oscanované i s čísly jednacími zde http://dukazy.blogspot.com/  
OSZ Prostějov shledává šetření zločinů vždy za nedůvodné – reakce označených pachatelů jsou doloženy pod č.j.
·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)
·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)
·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)
·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)
  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhají státní zástupci  OSZ Olomouc (2015, SZ Petříková)
·         30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8
  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhají státní zástupci  KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opětovně – opakovaně i v jiných kauzách)
·         19.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10
  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhá především KSZ Brno (SZ Hojdovcová, opětovně)
·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28
·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8
·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 

Stížnosti ministru spravedlnosti na výše uvedené nekonání a nešetření trestních podnětů ani nevyšším státním zástupcem (č.j. 6 NZN 1066/2016) jsou šetřeny pod č.j. MSP-133/2016-OJD-DOH/3


Přílohy – důkazy:

·         Trestní podnět pana Dvořáka na SZ Černíka z 12. 4. 2012

·         Stížnost Ateliér ALF,o.s. a Cannabis is The Cure,z, s. ministru spravedlnosti ze dne 4. 3. 2016

·         Protest advokáta pana Dvořáka ze dne 1. 3. 2016 na prostějskou policii a machinace s podvodně jednajícími znalci píšícími zfalšované posudky (Hosák)

·         Důkazy zločinu: Výpověď pana Dvořáka policii dne 8. 3. 2015

V Olomouci dne 10. 3. 2016                         Josef Pospíšil, McA

 

Souhlasí

Mgr. Ivan Chalaš