Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman PhD. dne 21.3.2016Ing. František Dvořák, 4. 10. 1936, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Nejvyšší státní zástupce
JUDr. Pavel Zeman PhD.

Věc: stížnost na rozhodnutí NSZ č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016 a další důkazy
Vážený pane Zemane 

V příloze Vám zasílám rozhodnutí MZ CR ze dne 14. 3. 2016 č.j, č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA vyvracející vědomě mylné výroky justice a státních zastupitelství od roku 2010 (nejen) vůči členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), a totiž nepravdy, že 1) konopí je prekurzor, že 2) Nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a že 3) novelizace zákona o NL ve věci výroby konopí údajně nepodléhají oznamovací povinnosti dle Směrnice 98/34/ES. Viz vědomě mylné výroky NS č. j. č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 a následně ÚS č. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15 a I. ÚS 2431/15.

Dále si Vám dovoluji zaslat reakci vnitřního odboru Policejního prezidia PČR 18.3.2016 č.j. PPR-8083-2/ČJ-2016-990210-PD na stížnost ministru vnitra na opakovaně nešetřené podněty GIBS doporučovaným útvarem ÚOOZ a dalšími zamítnuté opětovně jako neoprávněné šetřit dne 8.3.2016 pod č.j PPR-5531-1/ČJ-2016-990300. 

Dovoluji si připomenout, že dne 12. 3. 2016 bylo Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno níže doložené podání poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se 14 důkazními přílohami trestních podnětů, které justice a všechny stupně SZ včetně NSZ odmítají nařídit řádně šetřit již řadu let a opětovně byl nešetřen další zločin z roku 2015. Podání bylo označeno jako NALÉHAVÉ a bylo podatelnou NSZ označeno běžným číslem 3564/2016. Přestože bylo podání stížnosti na jednání NSZ označeno všemi identifikačními údaji, nebylo podatelnou NSZ dne 14. 3. 2016 přiřazeno ke spisové značce, jak bylo žádáno, a učinil NS. Odkazovat na absentující elektronický podpis, když jsou přílohy tvořeny identifikovatelnými dokumenty, považuji za ryze obstrukční.  Důkaz podání zde 

Nejvyšší státní zastupitelství 
stížnost na rozhodnutí č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb
Běžné číslo: 3564/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší soud ČR
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d
Běžné číslo: 2745/2016
Doručeno dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14
Bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016" a ke zpracování dne 14. 03. 2016

V podání bylo zdůvodněno navržené kárně/trestně  řešeni s označenými státními zástupci a soudci, neboť vědomě kryli závažnou trestnou činnost soudců a státních zástupců. Dále byla v podání ze dne 12. 3. 2016 doložena svědectví soudního znalce MUDr. Radka Matlacha o spáchaných zločinech adresovaná justici, soudům a policii z roku 2011, MUDr. Aleše Skřivánka Evropskému soudu pro lidská práva a olomouckému okresnímu soudu z roku 2014 a 2012 a souhrnné stanovisko Open Royal Academy k doložené justičně exekutivní korupci. Byly doloženy vědomé nepravdy státních zástupců NSZ, VSZ Olomouc a KSZ Brno, že o těchto věcech kdy rozhodoval Nejvyšší soud, viz podání ze dne 10. 3. 2016. 

Děkuji předem, že se stížnostmi na neplnění role konkrétních a označených SZ v systému veřejného žalobce budete skutečně zabývat a že budu zpraven o přijatých opatřeních, neboť stížnosti a podněty jsou Vám předávány bez Vašeho zájmu od Vašeho nástupu do funkce v roce 2011.

Dne 21. 3. 2016
Ing. František Dvořák