Finanční úřad pro Prahu 3Ateliér ALF, o. s., IČ: 2680101, Přichystalova 180/14, 772 00 Olomouc


Finanční úřad pro Prahu 3

Věc: Oznámení a žádost

Na základě vaší výzvy ze dne 17. 3. 2016 č.j. 1702095/16/2003-52521-105891 sdělujeme, že daňové přiznání nepodáváme, nebo hospodaříme s příspěvky členů a neměli bychom být dle naší loňské komunikace ani vedeni na vašem úřadu. Silniční daně jsme navíc nepřihlašovali, pokud ano, doložte.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. sdělte, kdo konkrétně podával za naši společnost daňová přiznání za účetní roky
1) 2009 - 2011
2) 2012  - 2014

Děkuji a jsem s pozdravem

23.3.2016

Dušan Dvořák, předseda správní rady