Ministerstvo zdravotnictví k žádosti o vydání povolení pěstování konopí