Místopředsedkyně vlády Karolina Peake odpovídá


Jana Dvořáková, matka Dušana Dvořáka, napsala bez vědomí Dušana Dvořáka 12. prosince 2011 mistopředsedkyni vlády Karolině Peake prosbu, aby stáhla žalobu na jejího syna Dušana Dvořáka, který ji v květnu 2011 psal výhružné SMS. 
Zdůvodnila, že tak činil proto, že se zhoršil zdravotní stav jeho přítele Zbyňka Kopřivy a místopředsedkyni vlády napsal, že ji klidně zabije, když vraždí svou nečinností nevinné onkologicky nemocné občany jako je Zbyněk Kopřiva - viz zde Otevřený dopis Karolině Peake k úmrtí Zbyňka Kopřivy z 10.ledna 2012
Dušan Dvořák v rámci stížnosti na obvinění podal na místopředsedkyni vlády Karolinu Peake v červnu 2011 níže uvedené trestní oznámení, státní zastupitelství to však shledalo nedůvodným. 

Zde níže je uvádeno podání Dušana Dvořáka z června 2011, posuďte sami, pokud jste četli dopis z 10.ledna 2011, jste ve výhodě, abyste porozuměli.  

Zvláště pak, pokud znáte ústavu a zákony.


Na policii do Bartolomějské v Praze Dušan Dvořák komisařce k trestnímu stíhání na základě žaloby Karoliny Peake v červnu 2011 napsal (kontakty vymazány).  Věci: Omluva, stížnost a žádost k č. j. ORI- 6510/TČ-2011-001178-1-EP ze dne 14. června 2011 (převzato 20.června 2011) ve věci zahájení trestného stíhání Dušana Dvořáka za vydírání (SMS zasílané poslankyním Karolině Peake a Dagmar Navrátilové).I: Omluva z podání vysvětlení dne 14. července 2011

Dovolte nejprve omluvit se z Vašeho předvolání. V uvedený den mám dlouhodobě připravovaný program o léčbě popálenin Cannabis ve městě Sázava v rámci kulturního festivalu. V případě Vaší potřeby mohu doložit pravdivost mých slov zaměstnavatelem. Statutární zástupce Mgr. Zbyněk Kopřiva a Mgr. Naomi Zamazalová, e-mail: ……Rovněž tak možno doložit od pořadatele festivalu Bc. Kateřina Cerinová, e-mail: …… V části předmětně věci – viz bod III. níže - budu vypovídat na Policii ČR 27. června 2011, Praha 8, Vítkova 16, komisař Malík. Přijdu na výslech i dříve, můj telefon je ……., pružnější adresa je Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha nebo ……..II: Stížnost na zahájení trestního stíhání Dušana Dvořáka z přečinu vydírání dle § 175, odst 1. TZ a sdělení křivého svědectví poslankyň Peake a Navrátilové Policii ČR.

Podávám stížnost k zahájení trestního šetření vůči mé osobě a toto zdůvodňuji níže důkazně dle listin a svědecky podepřitelnými výpověďmi, že poslankyně Karolina Peake a Dagmar Navrátilová policii vědomě lhaly, aby zamlčely vlastní trestné jednání, kdy kryjí zločiny proti lidskosti páchané na občanech a trestnou činnost vysokých státních úředníků a politiků, obrovské ztráty na státním rozpočtu a porušují poslanecký slib a nekonají, ač byly poučeny a stvrdily toto podpisem 10.ledna 2011. Dané poslankyně byly informovány o podnětech uvedených v bodě III.

Je naprostou lží, pokud poslankyně tvrdí, že jsem je nutil konat v souladu idejemi občanského sdružení Konopí je lék a snažily se prosadit legalizaci konopí jako léčebného prostředku.

Toto dávno legální je, jen je zneužívána policie a desinterpretován zákon! Naopak! Byly žádány, aby jednaly v souladu se zákony, urgentně a cíleně a zabránily enormním škodám. Když po dvou třech měsících od získání podrobného přehledu nic nekonaly, začal jsem jim posílat zcela záměrně sprosté a výhružné SMS. Ostatně text SMS jasně dokládá, čím tyto poslankyně zákon porušují!Věřte, že už nemohu konat jinak, než se takto nechat vláčet policií, soudy, diskreditoval se, sociálně, finančně i zdravotně ohrožoval sebe, rodinu a psát nakonec zcela bezradný sprosté výhružné SMS poučeným a věci znalým poslankyním v naději, že poslankyně Peake a Navrátilová budou tak bohorovné, že na mne podají trestní oznámení a policie a státní zastupitelství a soud bude možná konečně řádně šetřit a konat v souladu se zákony a mezinárodními úmluvami. Ušetřil jsem tomuto státu stamiliony korun a zlepšil postavení nemocných a handicapovaných lidí, když však dokládám korupci, porušování zákonů, zločiny proti lidskosti, jsem kriminalizován a odnáší to i má rodina, rodiče, kolegové, nemocní atd.. Kdybych nebyl poslední tři roky naprosto neoprávněně kriminalizován, mohlo to státu přinést miliardy a českým občanům prospěch a CR uznání na poli vědy. Že poslanci nekonají ani po dopisech nemocných, tolika vzdělávacích pořadech a zprávách vědců, nemocných, handicapovaných,  je jejich jednání odporné. Jde o zločiny proti lidskosti, když ty konkrétní příběhy lidí znáte jako my, co pracujeme v Edukativní konopné klinice. Naše letité apely, prosby, návrhy, důkazy, tisíce dopisů nemocných do parlamentu, ministru vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví, právní rozklady, stížnosti, žaloby, trestní oznámení nejsou úřady, policií, vnitřními orgány policie, státními zastupitelstvími a dokonce i soudy řádně šetřeny a my se nemůžeme domoci ochrany policie, řešení a vyřešení dané věci.

Poslanci jsou ti, kdo tento právní chaos a desinterpretace zákona a porušování ústavy i mezinárodních úmluv způsobili, jsou také jediní, kteří – když jiní nekonají – mají instituty věc právně změnit!Existuje-li při posuzování trestného chování účel, motiv, skutečná nebezpečnost jednání, sděluji, že se důkazně a doložitelně nemohu (a mí kolegové a kolegyně, nemocní, rodina, přátelé) jako občan ČR dlouhodobě domoci ochrany práv na ochranu života, zdraví, majetku, profesním uplatnění a cti a jsem nucen opakovaně riskovat trestní stíhání v naději, že věc bude konečně šetřena komplexně a ve všech souvislostech a bez ohledu na to, kdo je šetřenou osobou, kdo podnět podal atd.Když jsme po roce 1989 přijali demokratické ústavní zákony č.1 a 2, mohl se člověk domnívat, že budeme žít v právním státě, konali jsme, aby byla společná snaha občanů i politiků tento právní stát uchovat a nevydat zpět totalitárním praktikám a zlovůli mocných (nezodpovědných politiků) a rovnost občanů před zákonem a vymahatelnost práva byla zajištěna každému člověku bez rozdílu.Abych upozornil na závažné zločiny a významné hospodářské delikty vysokých politiků a státních úředníků, které na životech, zdraví, sociálním postavení a cti či majetku odnášejí nevinní lidé a v důsledku rovněž čestní policisté konající dle nezákonných desinterpretací zákona proti vlastním spoluobčanům, napsal jsem v dané věci nejlépe informovaným poslankyním zastupujícím dle slibu poslance zájmy občanů, Karolině Peake (předsedkyně ústavně právního výboru parlamentu) a Dagmar Navrátilové (údajné expertce na školství a poslankyni mého kraje) vulgární, vyhrožující a sprosté SMS, za které se osobně upřímně stydím, protože za normální situace takto slušný člověk nejedná. Paní poslankyně však velmi dobře vědí, proč jim takové sprostoty a výhrůžky píšu!Věřím, že i dle zákona, není možné, aby poslankyně Peake a Navrátilová daly v přítomnosti svědků slib a proti podpisu převzaly podkladové právní dokumenty o zločinech proti nevinným lidem, neziskovým organizacím, které Edukativní konopnou kliniku založily, věděly o podvodech a ohroženích na státním rozpočtu, které mohou jít do miliard korun a nic, doložitelně nic nečinily, co činit ze zákona mají a musí, když jsou zastupitelé občanů!

Dne 10.ledna 2011 na společném jednání v parlamentu se členy vedení odborné společnosti Konopí je lék, o.s., zřizovateli a pracovníky mezinárodního vědeckovýzkumného, terapeutického a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, Praha – Žižkov, uvedené poslankyně v přítomnosti asistenta poslankyně Karoliny Peake (pan Kotrba) slíbily, že budou vzhledem k závažnosti věci hledat řešení v řádech dnů, nikoliv týdnů či měsíců, neboť dlouhodobě důkazně věděly, že jde o lidské životy, zdraví, majetky, čest a sociální vyloučení občanů a prosperitu i majetky (enormní škody na rozpočtu) České republiky a doložitelně nezákonné aktivity státních orgánů.Tyto poslankyně doložitelně a důkazně věděly již od července 2010 (viz důkazy v přílohách), jak je situace vážná, že jsou dokonce ministři schopni doložitelně lhát poslancům na interpelace v dané věci, aby zamaskovali jejich skutečný stav a jednání svých podřízených! Svou vládu nazvali vládou rozpočtové odpovědnosti a já doložil, jak máme potenciál změnit to nejen ekonomicky.

Tyto poslankyně věděly, jak jsou tímto protiprávním jednáním poškozeny naše dle zákona řádně konstituované nevládní neziskové organizace, které pomáhají lidem nemocným a handicapovaným a které jsou ceněny EU, premiéry, rektory univerzit, vědci, nemocnými lidmi nebo zahraničními a českými veřejnými osobnostmi či společnostmi!

V Edukativní konopné klinice vydáváme nemocným s vědomím Národní protidrogové centrály, Policejního prezidia PČR, státní i městské policie, státních zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce, soudů, ministerstev, poslanců, ministrů vlády ČR a jiných odpovědných léčivé genetiky a produkty Cannabis na doporučení lékaře od 28.září 2009 nejen díky podpoře občanů, ale i díky finanční podpoře pražského magistrátu!

Nás a další občany současně státní moc nezákonně trestá jako nějaké dealery drog (Konopí je lék,o.s.) a zneužívá proti nám zákony a poručuje evropské směrnice (Konopí je lék, o.s., Ateliér ALF,o.s., Art Language,o.s.) a ještě na takovéto hanebné skutky bere peníze ze státního rozpočtu a nikdo toto nechce šetřit a konat a zodpovědní strkají hlavu do písku a tváří se, že ze zákona odpovědni nejsou!III. Žádám proto předvolat v dané věci svědky, šetřit a přešetřit důkazy a zaslané listiny, neboť jsem přesvědčen, že jde o trestněprávní jednání poslankyň Peake a Navrátilové. Poslankyně věděly velmi dobře, že sprosté a výhružné SMS vždy apelují na jejich slib, odpovědnost a povědomí o celé předmětné věci, kde jde o životy a zdraví občanů, majetky ČR a měli od nás právní nástroj, jak to učinit! Viz texty SMS. O žádné výhrůžky k naplňování nějakých idejí, jak uvádějí, jsme je nežádali.Svědci:

MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně parlamentu, rovněž poslankyně mého kraje, jednáno v dané věci ihned po zvolení do parlamentu a apelováno na podporu právního řešení v souladu se zákony, pravidelně a průběžně informována, obdržela identické a policií šetřené SMS jako Karolina Peake a Dagmar Navrátilová a je o předmětné věci jako třetí poslankyně parlamentu nejlépe zpravena, kontakt: e-mailMgr. Zbyněk Kopřiva, pracovník a statutární zástupce jednoho ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s) přítomný na výše uvedeném jednání 10.ledna 2011 s poslankyněmi Karolínou Peake a Dagmar Navrátilovou v parlamentu, účastník jednání 6. dubna 2011 v parlamentu při řešení našeho podnětu v předmětné věci zločinů a nezákonných aktivit státních orgánů a zneužívání policie na jednání Výboru pro sociální politiku (viz příloha 2), kontakt: emailHanka Skálová, pracovnice Edukativní konopné kliniky, členka odborné společnosti Konopí je lék,o.s., přítomná na výše uvedeném jednání 10.ledna 2011 s poslankyněmi Karolínou Peake a Dagmar Navrátilovou v parlamentu, kontakt: emailMUDr. Radek Matlach, soudní znalec, statutární zástupce jednoho ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (odborná společnost Konopí je lék,o.s.), spoluautor stížnosti policejnímu prezidentovi z 11. května 2011 (viz příloha), který dokládá naši letitou snahu domoci se policejní ochrany, dokládá dopady a důsledky nezákonného jednání na občanech i záhadná mizení léčivého konopí policejním orgánům, které však nikdo odpovědný nechce šetřit, kontakt: emailMgr. Jaroslav Kabilka, dozorčí rada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, který je rovněž velmi podrobně zpraven o nezákonnostech činěných občanům a nevládním neziskovým organizacím, které založily Edukativní konopnou kliniku a je autor právního textu zákonné povinnosti vlády při zajištění ochrany zdraví a života občanů a provozu Edukativní konopné kliniky předané premiérovi ČR v březnu 2011 a urgované v květnu 2011 (viz příloha 7), kontakt: emailMgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR, který může nejen doložit, že se od 10. září 2009 marně domáháme u policejního prezidenta policejní ochrany, ale je rovněž zpraven mj. o nezákonné činnosti policie svého vlastního útvaru, pokud jedná soucitně a údajně proti zákonu (mnou osobně v prosinci 2010 na společném jednání), kdy ví, že žádáme policii o ochranu i pro institut utajovaného svědka, abychom doložili, jak našim pěstitelům konopí pro nemocné krade policie bez následného šetření pouze samičí květy (tzv. marihuana) k prodeji na černém trhu a jak je systematicky a dlouhodobě činností státních orgánů zcela v rozporu se zákony poškozováno zdraví, osobní majetky, čest  nevinných lidí, jaká je zoufalá právní situace nemocných léčících se Cannabis apod., kontakt: emailMgr.  Rostislav Kunz, policista Národní proti drogové centrály Policie ČR, který může doložit nejen to, že na mne ministerstvo zdravotnictví, které v předmětně věci dlouhodobě a doložitelně porušuje zákon, poslalo policii po předání vládní ceny a produktů léčivého konopí ministryni zdravotnictví, ale též to, že většinu produktů (květ-marihuanu), výtažek i tinkturu si na MZ úředníci nechali a k šetření policie zaslali pouze konopnou mast, viz přílohy, rovněž byl policista Kunz zpraven, že ministryně zdravotnictví, resp. úřednici, co ji dělali podklady, lhala dnešní předsedkyni parlamentu Němcové ohledně léčby konopím (uvedeno v příloze s odkazem na web), kontakt: emailCo se stalo 10. ledna 2010 v parlamentu na jednání s poslankyněmi Karolínou Peake a Dagmar Navrátilovou. Listinné důkazy, popřípadě kvůli objemu listů internetové odkazy:Poslankyně Peake a Navrátilová byly nejprve informovány, že jsme erudovaní a znalí odborníci, po doložení referencí nám řekly, že nám plně důvěřují, viz např. příloha č. 1, osvědčení pro Dušana DvořákaPoslankyně byly důkazně informovány, že první podnět k jednání řešíme od roku 2008, kdy jsme na poslancům i prezidentovi doložili příklady absolutního porušování ústavy v případě občanů, kteří se chtějí léčit Cannabis, doložili absolutní porušení ústavního článku o vědě a výzkumu (proto jednáme s poslankyní Karolinou Peake, právničkou, která je předsedkyní ústavněprávního výboru a má za povinnost podat ústavní stížnost), doložili jsme již v roce 2008, že nezákonné jednání státních orgánů má důsledky v ničení životů lidí léčících se Cannabis, oni nic zlého nekonali a přestože Nejvyšší soud (2008) se nemocných zastal, stejně jako soudy krajské i okresní, jsou kriminalizováni, zastrašováni, je jim lháno, že budou vláčeni soudy, protože se mají u soudu či přestupkových komisí vyvinit z nemoci!, doložili jsme, že je popírána presumpce neviny, účelově zaměňován Trestní zákoník za Zákon o návykových látkách, že je zneužívána policie a celý trestněprávní systém. Doložili jsme poslankyním, že všechny zřizovatele Edukativní konopné kliniky (neziskové organizace) státní orgány podvedly a okradly a že to dlouhodobě marně řešíme bez jakéhokoliv zájmu úřadů, policie, SZ, viz příloha č. 2, podklady pro Výbor pro sociální politiku PSP z dubna 2011, kde byla poslankyně Chalánková i Navrátilová přítomny rovněž a přesto poslanci vydali nic neříkající usnesení, že podnět berou na vědomí. Doložili jsme např., že bezbariérovou  školu pro dospělé jako jednoho ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (zřizovatelé ArtLanguage,o.s a Ateliér ALF,o.s.) v rozporu se zákony a evropskými směrnicemi podvedli úřednici MPSV a ministr pak doložitelně lhal v interpelacích, aby to zamaskoval, stejně jako lhala ministryně zdravotnictví poslancům ve věci léčby Cannabis, když stovky nemocných psaly do parlamentu protestní a prosebné dopisy, že nejsou žádní kriminálníci. Doložili jsme, že na toto byly obě poslankyně písemně upozorněny již 10. července 2010 (viz příloha 2). 
Poslankyně Peake a Navrátilová byly informovány, že nám opakovaně prostějovští policisté na popud státního zastupitelství dokonce se souhlasem soudu zničili veškerou úrodu výzkumnické farmy  léčivého konopí určeného doložitelně i svědeckými výpověďmi rektora univerzity a lékařů na výzkum, terapii a edukaci, konopí na výzkumnické farmě v Ospělově a nejen tam, léčivo se policistům „ztratilo“, nikdo to nešetří a nás za to zcela neoprávněně kriminalizují a nevinní lidé umírají v bolestech a jsou mrzačeni. O tom, co to udělalo s našim zdravím, zruinovanými rodinnými rozpočty, sociální postavením nemluvě, životem našich rodin, když jen žádáme dodržovat zákony státními orgány!  Poslankyně Dagmar Navrátilová byla upomenuta na 2.září 2010 kdy byla o zásahu policie v Ospělově na Prostějovsku podrobně telefonicky informována a žádána, aby zakročila jako poslankyně a žádala policii a státního zástupce (které mu z úrody roku 2009 v Ospělově záhadně ztratilo téměř 300 kilo léčivého konopí a nyní akci opět velel), aby dodržovali zákon. Obě poslankyně byly informovány, že je o věci rovněž podrobně zpravena olomoucká poslankyně Jitka Chalánková, která však bohužel nic nečiní, a proto se obracíme na ně s velkou vírou a nadějí, když je jejich člen strany ministrem vnitra a tam ta hanebnost začala a končí a je jednoduše řešitelná. Poslankyně Peake a Navrátilová z důkazů věděly, že jde o právní, nikoliv medicínský problém, takže výmluva Karoliny Peake je zcela bezpředmětná, když uvádí, že mi následně napsala, že to předala poslanci Štětinovi, který má u VV zdravotnictví na starosti. Již na schůzce v parlamentu jsem paní poslankyni ukázal názorný příměr, že kdyby jí hořelo dítě, taky nebude volat doktora, co má dělat, ale bude ho hasit.Poslankyně Karolina Peake byla upomenuta, že ví o naší dlouhodobě marné snaze domoci se policejní ochrany (příloha 3, opakovaná stížnost ministru vnitra), že na stížnosti nereagují ministři, státní zástupci, odbory vnitřní kontroly policie atd. Když např. 11.května 2011 napsali zřizovatelé Edukativní konopné kliniky další z dopisů policejnímu prezidentovi, ve kterém soudní znalec, lékař Radek Matlach jasně uvedl, že činností státních orgánů ničících občanům konopí dochází k předčasným úmrtím, zdravotnímu mrzačení, okrádání a kriminalizaci nevinných lidí a že to hrozí nejen klinice v Praze nebo farmě v Ospělově, ale všude v ČR, tak nás informuje Policejní prezidium, že podnět byl  předán na OSZ Prostějov (příloha 4). OSZ Prostějov, kde nám na Prostějovsku státní orgány neustále přepadají výzkumnickou farmu v Ospělově, to policejnímu prezidiu vrátilo zpět, že se tím nebude zabývat (příloha 5). Všichni strkají hlavu do písku a myslí si, že nemusí dodržovat zákon a lidi přivádí k zoufalství! Poslankyně byly informovány o tom, že ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě porušuje zákon o návykových látkách, kdy mělo MZ ČR již nejpozději 28.dubna 2009 ze zákona ustanovit institut oprávněné osoby k naplnění souladu mezi trestním právem a zákonem o návykových látkách a nenotifikovalo od roku 2002 zákon o NL u EU dle směrnice 98/34 a České republice hrozí miliardové ztráty na rozpočtu za všechny odškodněné osoby odsouzené od roku 2002 na základě neplatného zákona, Věděly, že na MZ ČR upozorňujeme a apelujeme na dodržení zákona, ale úředníci MZ ČR na nás namísto toho posílají policii (příloha 6, kdy Národní protidrogová centrála proti mně odmítla zahájit stíhání podané MZ ČR a policisté NPC byli osobně na klinice, co se však policií nešetřilo bylo to, že si úřednici ministerstva zdravotnictví nechali konopné produkty včetně květu - marihuana, policii k šetření dali jen mast). Poslankyně Navrátilová byla velmi podrobně informována, že při podvodu úředníků MPSV vůči jednomu ze zřizovatelů kliniky se mne snažili úředníci MPSV korumpovat, protože měli strach, že na konferenci mistrů EU (duben 2009) o tom českém kradení budu vyprávět, že Česku hrozí sankce EU za neoprávněné vydané prostředky EU z fondu ESF (viz příloha 2 a rovněž zde velmi podrobně pro policii http://www.artlanguage.org/policie.php) a my, kteří jsme na svých bedrech a rodinných rozpočtech nesli povinnou pětiletou udržitelnost bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (z poloviny zdravotně handicapovaní studenti) ceněnou i EU, jsme dokonale finančně zruinováni, úředníci se nám vysmívají, že je udržitelnost a řádné hospodaření s majetkem státu nezajímá a dělají, že pro ně zákony neplatí, že nás dokonce za této situace ještě zažalovala banka za nesplacený úvěr a MPSV nám odmítá dlužné prostředky vrátit a ministr Šimerka to v interpelaci kryje, že to je pro nás situace k zbláznění.O co byly skutečně poslankyně Peake (asistent Kotrba) a Navrátilová 10.ledna 2011 žádány, aby vyřešily v řádu dnů a ony jasně sdělily a potvrdily, že si vážnost a naléhavost situace uvědomují:1.      Okamžitě jednat s ministrem vnitra (a policejním prezidentem) a spravedlnosti (a nejvyšším státním zástupcem) o urgentní aplikaci § 12, odst. 2 a § 31 Trestního zákoníku vůči nemocným lidem léčícím se Cannabis, lidem, kteří nemocným pomáhají, realizují vědeckovýzkumnou činnost apod. a jejich ochranou naplňovat nejen mezinárodní úmluvy, ústavu či zákon o zdraví lidu, ale též primární poslání policie dle čl. 2 zákona o Policii ČR! § 5 zákona o návykových látkách, odst. 5 k tomuto navíc  dává oprávnění i ze zákona. Nikde není doloženo, že jde v daném případě zákonného ustanovení o Cannabis pod 0,3% THC! K tomuto jsme uvedli, že jsme ministrovi obrany navrhli pěstovat a šlechtit léčivé genetiky konopí pod kontrolou Armády ČR ve vojenských újezdech, řekli jsme, že se nebráníme být dle směrnic OSN kontrolním úřadem pro Cannabis zejména stran kvality a vhodnosti genetik konopí pro nemocné, protože tomu v ČR rozumíme nejvíce, i když jsme přesvědčeni, že má z ústavy každý nemocný právo si pěstovat konopí kolik chce, jaké chce, když tím druhé neobtěžuje a nepůsobí škody, což opakovaně soudy sdělily státním orgánům i poslancům a ti jsou snad hluší a vyvozují trestnost, tam kde není bez jakýchkoliv důkazů kromě zadrženého konopí, které mylně nazývají marihuanou s odkazem na pejorativní cejchování nikdy nedoloženou toxikomanií např. u onkologicky nemocných,kteří se nejčastěji na Edukativní konopnou kliniku obracejí. Nemocní se nemají co vyvinit u soudu ze své nemoci, když si pěstují konopí a poslanci to dobře a dlouho vědí! Řekli jsme poslankyním, že jsme zemí (viz výroční zpráva vlády) s největší produkcí marihuany v Evropě a zatímco dealer marihuany dostane pokutu, nemocný člověk může být za jednu rostlinu konopí po sklizení obžalován až na 8 let, anebo musí kupovat mnohdy toxickou marihuanu za strašné peníze na černém trhu a že farmaceutické mafie chystají vstup na trh s léčivy s konopným lékem Sativex za 8 tisíc korun za gram účinné látky (od dubna 2011 je registrován SUKLem), což je podvod na podvod, když víte, že jsou lidé sami schopni si udělat léčivo ještě lepší a téměř zadarmo, když budou lékaři a občané poučeni a znalí a že není ze zákona možné výzkum absolutně zakázat! V případě nezájmu ministrů (policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce), že je na pořadu ústavní stížnost.2.      Řekli jsme, že je potřeba, aby byl urychleně notifikován zákon u EU dle směrnice 98/34 a ČR minimalizovala ztráty na rozpočtu, které mohou být obdobné jako kauza Diag Human, neboť nenotifikací zákona s charakterem technické normy, což je zákon o NL, se stává dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora zákon neúčinný, neplatný. To by byla pro státní rozpočet a řady skutečně kriminálně poškozených lidí pohroma! K tomu že je ze strany MZ ČR potřeba drobně upravit zákon o NL, především však urychleně vydat o směrnici o oprávněné osobě, aby si trestní zákoník s zákonem o návykových látkách neprotiřečily a neodnášeli to na životech, zdraví a majetku nevinní lidé a policisté nestáli proti vlastním spoluobčanům, kteří jsou na první pohled nevinní. Tím by se předšlo sporům o druh Cannabis dle §5, ods 5 zákona o NL. Pozn: Velmi podrobný právní rozklad ohrožení státního rozpočtu kvůli nedodržení směrnice 98/34 dostal ministr zdravotnictví a tři odpovědní úředníci MZ ČR v červnu 2011, když na předchozí upozornění nereagovali a nekonali. Premiér byl o tomto kroku vůči MZ ČR písemně informován rovněž, přičemž jsme uvedli, že urgentní nekonání v dané věci zakládá trestněprávní odpovědnost zodpovědných úředníků na MZ ČR, neboť změna zákona a naplnění předmětných ustanovení o oprávněné osobě mělo být veřejnosti známo již 28. dubna 2009, což je rovněž poslední datum, které by s ohledem na notifikaci zákona u EU Evropský soudní dvůr možná přijal jako datum neúčinnosti zákona!3.      Požádali jsme o maximální podporu jak nemocných občanů, tak odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a Edukativní konopné kliniky a pěstíren konopí pro nemocné a výzkumnické farmy, podporu ve vydání neoprávněně zadrženého konopí a podporu evropského výzkumného projektu a doložili jeho prospěch pro ČR a uvedli jednoduché nástroje k vyřešení, když se přestane hysterčit a budeme se bavit věcně. Ve věci jednání MPSV vůči zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF) a porušení evropské směrnice o udržitelnosti a škodách, které nám toto nezákonné jednání státních úředníků způsobilo, navrhli jsme (zde už jen poslankyni Navrátilové, poslankyně Peake musela jít na jiné jednání), že existuje několik cest, jak škodu uhradit: a) interpelovat ministra, proč jeho předchůdce doložitelně lhal, pojmenovat to a žádat urgentní napravení škody ze strany MPSV, protože když půjdeme soudněprávní cestou, bude to trvat roky a my jsme už bez prostředků, protože jsme ze svého kryli ČR vůči EU záda a věřili, že to na MPSV rozhodnou jako vlastní prohřešek a interpelace to dokáže (jenže když jsem v roce 2010 interpelujícímu poslanci Františku Bublanovi a Cyrilu Svobodovi doložil lži samotného ministra Šimerky, co jim to vlastně v interpelaci odpověděl, bylo ticho po pěšině dál už konat poslanci nechtěli, stejně jako dnešní předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová, když byla zpravena o lži ministryně zdravotnictví Juráskově ve věci léčby konopím, urgentní nápravu rovněž nežádala), b) požádat ministra školství, aby nám v rámci reformy terciálního vzdělávání, kde jsme doložitelně založili a úspěšně vedli dosud jedinou první českou bezbariérovou školu pro dospělé, zadali úkol vypracovat standardy pro šíření těchto škol v alespoň krajských městech ČR a maximálně zúročili fondy EU k sociální integraci lidí s postižením. Stručně jsem informoval o korupci, s jakou je na MPSV k handicapovaným přistupováno (předfakturace tzv. invalidní daně, dotace, nakládání s rozpočtem na tzv. Aktivní politiku zaměstnanosti a nekoordinace s fondy EU, odbor sociálních služeb versus úřady práce) a že právě MŠMT, které se nyní zabývá reformou terciálního vzdělávání, by mělo dané věci vypracovány materiály od povolaných (Ateliér ALF získal cenu příklad dobré praxe EU), my práci, škola studenty …atd.  Poslankyně Navrátilová od nás věděla, že orgány MPSV namísto zákonné povinnosti za pětiletou udržitelnost školy vybudované z fondů EU pro sociálně vyloučené titíž současně realizovali doložitelně na korupci a podvodech realizované projekty. Byla seznámena s tím, že je nejen v rozporu s pravidly se státním rozpočtem a jedinou nabídkou bezbariérové školy v ČR, že nás orgány MPSV odstřihly financování po ukončení dvouletého grantu, ale že může jít o mstu, neboť na korupci na MPSV poukazuji dlouhodobě a na Den lidských práv 10.prosince 2008 jsem byl iniciátorem celorepublikové stávky (v pyžamech)´a protože nespokojených revoltujících pyjamas bylo hodně a byli po celé republice, následně jsem v této věci jednal v přítomnosti svědků s tehdejším ministrem sociálních věcí Nečasem a mj. o korupci na MPSV a vytunelování Ateliéru ALF jej informoval. Proto i pro stranickou blízkost ministra školství poslankyně Navrátilová navrhla, že povede jednání přímo s ministrem školství. Věřili jsme, že alespoň práci na typologii a standardech nám pomůže pro udržení školy, dokud se spor nevyřeší nebo neseženeme dobré právníky, kteří by MPSV účinně zažalovali přímo u EU, když české orgány nekonají (OLAF), nebo se do toho pustí media a ukáží to, jak se na MPSV hospodaří.  Pozn. Na protikorupční policii jsem doložil řadu podnětů stran korupce s fondy EU (ESF), jednoznačně fakty podepřených porušení zákona, ale protože podněty mířily např. na ministryni školství Kopicovou, resp. Národní vzdělávací fond, přes který MPSV evropské peníze také pere, nebo pražského radního Janečka, resp, Evropské sociální a zdravotní centrum, které opakovaně porušilo zásadní ustanovení přípustnosti účastnit se daných zakázek EU a přesto vyhráli atd. a pak za mnou přijde podplukovník protikorupčního (Lehký) a zeptá se mne, proč se pod to podepisuji, už na protikorupční nepíšu nic.K tomu všemu dodávám.

Když jsme byli opět v parlamentu a 6. dubna 2011 a jednali s poslanci Výboru o sociální politiku o těchto výše uvedených věcech (viz příloha číslo 2) a paní poslankyně Jitka Chalánková se mne tam před všemi zastala veřejně, řekla poslankyně Navrátilová (podotýkám dostaly identické do té doby rozhodně spíše apelující SMS): „No kdyby nám pan Dvořák nepsal sprosté SMS, možná bychom pomohli.“, nebo něco v tom smyslu. To řekla poté, co bylo veřejně na výboru před všemi poslanci sděleno, že díky desinterpretaci zákonů a jednáním státních orgánů, jak jsem i písemně doložil, předčasně a v bolestech umírají nevinní lidé, lidé jsou mrzačeni, okrádáni, zneuctíváni a doložil, co se stalo nám a našim spolupracovníkům, nemocným, čestným a dobrým lidem. Řekl jsem, že to teda paní poslankyně neví, co ji ještě čeká, když se k tomu takto staví a nemá před ničím úctu.

K tomu přikládám ještě přílohu číslo 7 s právním rozkladem vládě ČR od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, jak má konat, aby neporušovala zákon. Urgováno v květnu 2011. Na odpověď premiéra jsem reagoval stížností v červnu 2011 a znovu byla připomenuta enormní škoda na občanech a státním rozpočtu vyvozující trestněprávní odpovědnost. Uvedl jsem, že lze i za dnešního právního chaosu a zmatku i pro samotné trestněprávní složky, natož pak pro občany, najít urgentně řešení a napravit neprávní stav. Na odpověď čekáme a předáme Evropské komisi k dozorování.

Osobně jsem přesvědčen, že jde o zcela vědomé zločinné spolčení při páchání zločinů proti lidskosti a jiných hanebných skutků, když víte, že policie nemocné – dle desinterpretace zákona - musí stíhat a soud jim pak možná řekne, že neměli dělat, že jsou svéprávní a že si měli za 8 tisíc korun za gram v lékárně koupit Sativex! Testy Sativexu na českých občanech probíhaly v naprosté tajnosti a MZ ČR, SUKLem společně s poslancem a ministrem vnitra Ivanem Langerem a LF UK tomuto dělalo za státního rozpočtu píár o léčbě konopím v dubnu 2010 přímo v poslanecké sněmovně.

3 týdny po našem letošním lednovém jednání v parlamentu s Karolinou Peake a Dagmar Navrátilovou prohlásily VV ústy poslankyně Kristýny Kočí, že budou do ČR pro nemocné dovážet marihuanu a přitom všichni právně znalí lidé věděli, že jde o neuskutečnitelný úkon a lež. Leda by tak při české korupci mohl znamenat přelakování českých kamionů s marihuanou za Rozvadovem na kamiony se znakem Červeného kříže a zmnožení zisků z toxických pěstíren fy ČEZ,a.s plněných občany Vietnamu s asistencí cizinecké policie již při celním vybavování ve Vietnamu.  Za dva měsíce nato schválil SUKL Sativex. Duben 2011.

Takže bud budou nemocní v rukou drogové, nebo farmaceutické mafie!

Přestože občané vědí, co a jak a mohou se poučit. Přestože věda o léčivých kanabinoidech a léčivých genetikách konopí je dnes vysoce ceněným vědeckým oborem, který začali budovat v padesátých letech minulého století právě čeští vědci. Ted je bádání v oblasti léčivých bylin zakázáno, může je pěstovat jen drogová nebo farmaceutická mafie, i když to naprosté většině nemocných nevyhovuje, je porušován zákon a občané jsou doložitelně poškozováni zdravotně, sociálně, rozhodně nejen finančně!

Nedá mi, abych mlčel, když jsou tu zákony jako paragrafy křiveny pro prospěch podvodníků, nikoliv občanů, dokonce občanů trpících a vyloučených a poslanci ignorují prospěchu celku, z policistů jsou děláni náhončí mafiánů a společnost v rozkladu z korupce. Nezříkám se odpovědnosti za opravdu hnusné SMS poslankyním, věřím však, že zbylé zde uvedené bude řádně šetřeno.S pozdravem 7  stran a 7 příloh pevné zdraví přeje                     Dušan Dvořák22.června 2011Ps. Nyní hlavně pro ty, které neuvádím: Jana Kirschner, Pokoj v duši, stačí kliknout a zapnout bedny.