Osvědčení odbornosti Dušana Dvořáka

Níže uvedené osvědčení odbornosti v roce 2011 rovněž signovala statutárními zástupci Asociace nevládních organizací pro prevenci a léčbu drogových závislostí (A.N.O), transatlantická unie soudců, státních zástupců a policistů proti prohibici Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně doložila, že jsem člen od roku 1993 a je Dušan Dvořák, MMCA jedním ze zakladajících členů Společnosti pro návykové nemoci.